Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 391
Registr. kuupäev 8.7.08
Kaebuse osapooled Hillar Kohv SL Õhtulehe (ajakirjanik Elmar Ots) kohta
Sisu Artikli avaldamisest keeldumine solvava avaldusega
ASN lahend 3.9.08 märgukiri: ajakirjanik peab arvestama võimalike allikatega suhtlemisel, et ta esindab ajakirjandusorganisatsiooni

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas kaebust SL Õhtulehe kohta Hillar Kohvilt, milles viimane väljendas rahulolematust suhtlemisviisiga, millega teda toimetuse esindaja kohtles, kui ta pakkus toimetusele oma kaastööd.

Kaebuse kohaselt saatis Hillar Kohv SL Õhtulehele nupukese “Anu Saagim ja Carola Madis on superlahedad”, millele sai ta vastuseks ajakirjanik Elmar Otsa elektronpostiaadressilt sõnumi “Mine ravile. SL Õhtuleht.” Hillar Kohv on nördinud asjaolust, et sisuliselt on ajakirjanik laskunud anonüümse sõimleva netikommentaatori tasemele.

SL Õhtuleht ega ajakirjanik Elmar Ots ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu leiab, et kuigi suhtlus toimetuse (esindaja) ja autorite-allikate vahel ei ole otseselt reguleeritud ajakirjanduseetika koodeksiga, kehtib siingi üldine hea tava, mis eeldab vastastikust lugupidamist. Üksikajakirjaniku reaktsioon toimetusse pöörduva inimese suhtes on institutsionaalne, s.t esindab ajakirjandusorganisatsiooni ja kujundab selle usaldusväärsust, ning seda silmas pidades peab ajakirjanik häid kombeid järgivalt suhtlema autorite, allikate ja teiste toimetusse pöördujatega ka siis, kui pakutavad kaastööd ei sobi avaldamiseks.

Toimetusel on küll õigus valida, mida ta laekuvatest materjalidest peab avaldamiskõlbulikuks ja mida mitte, kuid käesoleval juhul ei ole kaebuse esitaja avaldamisest keeldumist vaidlustanudki.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi