Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 389
Registr. kuupäev 2.6.08
Kaebuse osapooled Isik -K- Kanal 2 saate "Reporter" (17.12.07) kohta
Sisu allika esitatud valeväited
ASN lahend 3.9.08 Lahend: Kanal 2 suhtes vabastav; allika (Tervisekaitseinspektsioon) tegevuse üle järelevalve teostamiseks on teised (riigi-) institutsioonid.

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas -K-* kaebust Kanal 2 saates “Reporter” eetris olnud lõigu kohta, milles käsitleti Tallinn-Väikese veduridepoost lähtuva müra probleemi (autor Eda-Liis Kann; 17.12.07).

Kaebuse järgi on Tallinna Tervisekaitseinspektsioon viidatud uudisloos esitanud -K- kohta väärinformatsiooni, süüdistanud ning kahjustanud tema mainet. Samas ei ole inspektsioon soostunud väärväiteid avalikult kummutama ega avalikult vabandama.

Kanal 2 ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

ASNi päringule vastuseks selgitas juhtumi tagamaid Tervisekaitseinspektsiooni peadirektor Tiiu Aro. Tema kinnitusel vastas inspektsiooni pressiesindaja Iiris Saluri eeskätt reporteri küsimustele ning keskendus vastustes samalaadsete olukordade ennetamisele. Inspektsioon ei näe, et kahe uudisloos kasutatud lausega oleks kaebuse esitajat kahjustatud, mistõttu pole ka põhjust avalikuks vabandamiseks.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et meediaorganisatsioon, käesoleval juhul Kanal 2, ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Vastupidi – ajakirjanik ja toimetus on lähtunud informatsiooni edastamise igakülgsuse nõudest ning kuulanud ära ka konflikti teised osapooled. Konflikti mõlema osapoole seisukohtade vahendamine on kooskõlas hea ajakirjandustavaga ka sel juhul, kui need seisukohad on teravalt vastandlikud ja kui probleemi tõstnud osapool satub omakorda kriitika objektiks.

Iga inimene, kes taotleb oma probleemide lahendamist ajakirjanduse abiga, peab arvestama võimalusega, et talle võivad osaks saada mittemeeldivad kommentaarid konflikti teiselt poolelt ja muud ebameeldivused, mis tulenevad asja jõudmisest avalikkuse ette. Sealjuures puudub ajakirjanduse poole pöördunul valdavalt võimalus asja kajastusi meedias hiljem suunata või takistada.

ASNile edastatud materjalidest nähtub, et käesoleva probleemi tuum asub väljaspool ajakirjandust: kodanik vaidleb riigiasutusega selle tegevuse adekvaatsuse ja piisavuse asjus. ASNil puudub pädevus neid suhteid ja riigiasutuste tegevust hinnata. Küll aga osutab ASN sellele, et püüd probleeme lahendada meedia kaudu ei ole valdavalt kuigi tulemuslik.

Prof. Epp Lauk,
esimees

___________________________
Kaebuse esitaja nimi on kustutatud Andmekaitse Inspektsiooni ettekirjutuse (14.12.11) kohaselt.

Jalus Esilehele Tagasi