Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 384
Registr. kuupäev 29.1.08
Kaebuse osapooled Airi Tõnison SL Õhtulehe esikülje (26.1.08) kohta.
Sisu Erootilise pildi sündsusetu koosesitus lasterubriigi "Krõll" viitega
ASN lahend 13.3.08 Seisukoht: konkreetsel juhul on pigem tegu maitseküsimusega, kuid ASN väljendab mõistmist pöörduja tõstatava laiema fooni suhtes ning kutsub ühiskonda üles kujundama toimivat üldist meediapoliitikat

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Airi Tõnisoni kaebust alaealistele suunatud erootilis-pornograafilist materjali kohta. Kaebus puudutab dokumentaalfilmi “Alaealiste iluoperatsioonid” (TV 3), erootiliste filmide paigutust Järve Selveri alumistel riiulitel, SL Õhtulehe esilehte ebasündsalt paljastatud Vändra Aveli fotodega (26. jaanuar 2008) ning sama ajalehe tagumistel külgedel asuvat erootikaklubi reklaami, kõrvuti kinokuulutustega.

ASN leidis eelmenetluse käigus, et vastavalt kodukorrale kuulub ASNi pädevusse SL Õhtulehe esilehte puudutav osa kaebusest.

Kaebuse järgi on preili Aveli erootilised stringidega pildid esiküljel koos lastele mõeldud rubriigi “Krõll” viitega (ja Krõlli pildiga). Kaebuse esitaja kirjutab: “Loodan väga, et mingigi institutsioon seisab ka selle eest, et läbi kõigi meediakanalite ei oleks noortele edastatud sõnum: naine on vaid seksuaalobjekt.”

SL Õhtuleht ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et tegu ei ole hea ajakirjandustava rikkumisega. Maitseküsimuste suhtes ASN seisukohta ei võta.

Kuigi eraldivõetuna ei ole konkreetsel juhul ehk tegu väga tõsise juhtumiga, nõustub ASN kaebuse esitajaga ses suhtes, et kirjeldatud üksikjuhtumid loovad üldise probleemse fooni, mida võimendab asjaolu, et ükski institutsioon asjaga kompleksselt ei tegele. ASN kodanikuühendusena pöördub teiste kodanikuühenduste poole üleskutsega võtta tõstatatud teema teravdatult päevakorda ning kujundada vastavaid väärtuspoliitikaid, muutmaks kommunikatiivseid hoiakuid paljastatud naise- ja üldse inimkeha eksponeerimise suhtes.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi