Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 378
Registr. kuupäev 22.11.07
Kaebuse osapooled Rain Tolk SL Õhtulehe kirjutise "Filmitegijate jooming lõppes koera surmaga" (K.Vasli, 17.9.07) kohta.
Sisu Maine kahjustamine kontekstivälise foto kasutamisega, täpsustuse avaldamisest keeldumine
ASN lahend 12.12.07 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Rain Tolk’i kaebust SL Õhtulehe kirjutisele “Filmitegijate jooming lõppes koera surmaga” (autor Karoliina Vasli; 17.09.07) lisatud foto kohta.

Kaebuse kohaselt ei ole Rain Tolk artiklis kirjeldatud intsidendis osalenud, kuid artiklile lisatud fotol on kujutatud ka tema. Niisugune foto artikli juures seostab teenimatult kaebuse esitaja intsidendiga ning kahjustab sellega tema mainet. Seostatust peegeldavad ajaleheartiklile lisatud lugejate veebikommentaarid. Samuti keeldus toimetus avaldamast hilisemat täpsustust selle kohta, et Rain Tolk ei ole kirjeldatava vahejuhtumiga seotud.

SL Õhtulehe peatoimetaja teatas ASNile, et seoses nende toimetuse “allutatusega Pressinõukogu jurisdiktsioonile” ei saa tema kaebusele sisulist vastust anda. ASNi käsutuses on kaebuse esitaja kirjavahetus peatoimetajaga. Nendest materjalidest nähtub, et SL Õhtuleht ei pea Rain Tolki foto avaldamist hea tavaga vastuolus olevaks, sest artiklis ega fotoallkirjas ei ole Rain Tolki intsidendiga otsesõnu seotud – on hoopis viidatud, et foto on tehtud teisel üritusel. Fotol olid kujutatud veel intsidendis osalenud Ken Saan ja Veiko Õunpuu, kellest koos paremat ülesvõtet toimetusel ei leidunud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et SL Õhtuleht on artiklile foto lisamisega rikkunud head ajakirjandustava.

Arvestades SL Õhtulehe kujunduselemente – suur foto ja suur pealkiri – loovad need elemendid teineteisega seotud konteksti. Fotol kujutatud isikud ja detailid sobituvad sellisesse konteksti sõnumit tugevdavalt: kõik kolm isikut on filmitegijad ning konkreetsel fotol on neil joogitopsid käes. Nii tugevat kontekstuaalset väärsõnumit – et ka Tolk on asjaga seotud – ei suuda vähimalgi määral korrigeerida Tolki osalust kaudvälistav artikkel (Tolk ei ole intsidendis osalejate hulgas märgitud) ega fotoallkiri (viidatakse ühele teisele sündmusele). Fotoallkiri Tolki loometeele eraldi viidates ja teda Ken Saaniga ühise nimetaja alla viies (“Esto TV poisid”) pigem tugevdab seondavat sõnumit. Sellise kõrvaltähenduse tekkimist olnuks toimetuse poolt professionaalne ette näha ja vältida.

ASN ei näe põhjust, miks toimetus ei oleks võinud avaldada Rain Tolki soovitud täpsustust. Pöördumisest toimetuse poole nähtub, et Rain Tolk on avaldatust häiritud, peatoimetaja omakorda rõhutab vastuses Tolkile, et toimetus ei ole soovinud teda intsidendiga seostada. Sellest lähtuvalt olnuks mõistlik avaldada soovitud selgitus ka olukorras, kus toimetus jäi seisukohale, et foto avaldamine ei olnud otseses vastuolus EAEK punktiga 4.10.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi