Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 377
Registr. kuupäev 22.11.07
Kaebuse osapooled AS Harjumaa Liinid (juhataja Margo Tomingase isikus) Eesti Päevalehe kirjutise "Bussifirmad kipuvad riiki lüpsma" (K.Jõevere, 15.9.07) kohta
Sisu Valeandmed ja eksitav informatsioon
ASN lahend 12.12.07 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas ASi Harjumaa Liinid (juhataja Margo Tomingase isikus) kaebust Eesti Päevalehe kirjutise “Bussifirmad kipuvad riiki lüpsma” (autor Kristjan Jõevere, 15.09.2007) kohta.

Kaebuse kohaselt on ebaõigena artiklis näidatud Harjumaal dotatsiooniks makstav summa - tegelikult on see 6,05 kr/km, artiklis on märgitud 12,78 kr/km. Samuti on kirjutisele lisatud foto, mis kujutab Atko Grupi bussi, samas kui artikkel kõneleb peaasjalikult Go Bus’iga seotud probleemidest Saaremaal. Seetõttu asetab foto põhjendamatult ASi Harjumaa Liinid pealkirja abil loodavasse konteksti.

Artikli autor Kristjan Jõevere võtab oma vastuses faktivea omaks – see on vahetusse läinud ühe teise Harjumaa ühistransporti iseloomustava näitajaga. Samas ei ole kaebuse esitaja pöördunud ajalehe poole ettepanekuga avaldada vigade parandus või vastulause. “Kui firma esindajad peavad seda nüüd, oma paar kuud hiljem veel vajalikuks ja mõistlikuks, siis loomulikult avaldame ka õienduse/vabanduse ja paneme lehte õige numbri,” märgib loo autor vastuses ASNile. Foto kohta kirjutas autor, et selle avaldamiseks andis põhjuse lisalugu pealoo kõrval, mis käsitles just nimelt Atko Grupi ja tema tütarfirma Harjumaa Liinide tegemisi Harjumaal.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Päevaleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Artiklis on küll eksitud arvandme esitamisega ja seda tunnistab ka ajakirjanik, kuid tegu on pigem näpuveaga, mida ei saa käsitleda eetikarikkumisena. Konkreetne number ei muuda loo väidet, et Saaremaal on liinikilomeetri dotatsioon väiksem kui Harjumaal. Samuti ei näe ASN, et eksimus oleks põhjustanud kaebuse esitajale kahju. AS Harjumaa Liinid ei ole pöördunud toimetuse poole, et kahetsusväärne faktiviga võimalikult kohe pärast avaldamist parandada. Käesoleval juhul aidanuks see kõige tõhusamalt probleemi lahendada.

Foto osas nõustub ASN ajakirjaniku selgitusega: kujutatud Atko Grupi buss on seostatav artikli kõrvallooga “Alla omahinna pakkumised ka Harjumaal”. Sellest nähtub, et etteheide firma asetamisest ebakohasesse konteksti ei ole põhjendatud.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi