Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 373
Registr. kuupäev 26.9.07
Kaebuse osapooled Kadi Pedanik SL Õhtulehe kaanelugude "Kersna eksnaise valede võrgus?" (6.7.07) ja "Kersna elu nagu seebiooperis: mängu tuuakse salapoeg" (11.7.07) kohta
Sisu faktidega tõendamata süüdistuste esitamine, laim, sildistamine
ASN lahend 18.10.07 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Kadi Pedaniku kaebust SL Õhtulehe kirjutiste ““Miks ei kuulanud ma sõpru, kes juba meie suhte alguses püüdsid märku anda: jookse, mees, jookse!”” (6.6.07) ja “Kersna endise elukaaslase Kadi Pedaniku ristiretke uus raund: Vahuril on 17-aastane salapoeg” (11.6.07; mõlema autor Katrin Pauts) kohta. Mõlemad lood on ka nn kaanelood.

Kaebuse kohaselt on SL Õhtuleht püüdnud jätta kaebuse esitajast muljet kui vaimselt haigest inimesest. Demagoogiavõtteid kasutades on kaebuse esitajat seostatud tegevustega, mis on faktidega tõestamata. Sellised käsitlused on põhjustanud kannatusi lähedastele ja pereliikmetele ning kahjustanud äritegevust.

SL Õhtuleht ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et SL Õhtuleht on sündmusi kajastanud ühe osapoole – Vahur Kersna – positsioonilt, Kadi Pedanikku on tsiteeritud vaid veidi varem ilmunud Kroonika artikli järgi. Säärase avaliku “musta pesu pesemise” vastu puudub ASNi hinnangul põhjendatud avalik huvi. Ajaleht on prügistanud avalikku teaberuumi, kasutades ära avaliku elu tegelaste suhtekriisi viisil ja määral, mis tekitab tavalugejas piinlikkust.

Samas ei pea ASN vajalikuks taunida niisuguste eraeluliste seikade avalikuks tegemist enda ja oma pere kohta, mida asjaosalised on vabatahtlikult meediaga jaganud. ASN on selle kohta ka varem väljendanud seisukohta, et eraelust avalikkusele rääkides loobuvad inimesed ühtlasi oma eraelu kaitstusest, kusjuures avalikkuse käsutusse antud seikade edaspidiste tõlgenduste osas puudub inimesel kaasarääkimise võimalus.

Margarita Kornõševa,
aseesimees

Jalus Esilehele Tagasi