Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 370
Registr. kuupäev 6.8.07
Kaebuse osapooled Kristel Regina Sitz ajakirja Naised kirjutise "Kristel Regina Sitz, mehest lõigatud õnnelik naine" (K.Murutar, 3.8.07) kohta
Sisu Eravestluse põhjal artikli kirjutamine, faktivead, maine kahjustamine, labane väljendusviis
ASN lahend 18.10.07 Lahend: osaliselt tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Kristel Regina Sitzi kaebust ajakirja Naised kaaneloo “Kristel Regina Sitz, mehest lõigatud õnnelik naine” (nr 22, 3. august 2007, autor Kati Murutar) kohta.

Kaebuse kohaselt on artikkel kirjutatud eravestluse põhjal – ajakirjanik ei olevat maininud kordagi, et kavatseb kirjutada artiklit. Kuigi kaebuse esitaja palus lugu mitte avaldada, siis ajakirjanik ja toimetus ignoreerisid seda palvet. Avaldatud on kaks fotot, mille avaldamiseks pole toimetusele luba antud. Kaebuse esitaja tegi küll loo suhtes parandusettepanekuid, aga neid ei arvestatud. Kokkuvõttes on riivatud artikliga õigust privaatsusele ning sobimatult on avaldatud andmeid kaebuse esitaja tööandja kohta.

Ajakirja Naised peatoimetaja Inga Raitar vastas ASNile, et toimetus suhtles otse ka kaebuse esitajaga, kes kordagi ei esitanud nõuet, et lugu ei ilmuks. Kaebuse esitaja tegi loosse korrektiive, mida toimetus arvestas, samuti osales ta toimetuse korraldatud fotosessioonil. Peatoimetaja väitel ei ole ka K. R. Sitzi tööandjal pretensioone kõnealuse artikli suhtes. Fotod, millele kaebuses viidatakse, andnud aga kaebuse esitaja toimetusele ise.

Avaliku Sõna Nõukogu, tuginedes kaebuse esitaja ja ajakirjaniku vahelisele meilivahetusele, asus seisukohale, et kirjutise algmaterjali on ajakirjanik kogunud viisil, milles ei jäetud K. R. Sitzile võimalust selgelt öelda ‘ei’ või ‘jaa’. Teade selle kohta, et kohtumisest sündis artikkel ja et see läheb ajakirjale Naised, tuli koos artikli tekstiga hiljem, pärast kohtumist. Selles osas saab ASNi käsutuses olevate materjalide põhjal järeldada, et ajakirjanik on rikkunud on EAEK p. 3.1.

Samas märgib ASN, et K. R. Sitz on inimene, kes on kursis ajakirjanduse toimereeglitega, ning vaadeldaval juhul ei saa siiski rääkida meediaga suhtlemisel kogenematu inimese ärakasutamisest (p. 3.2 tähenduses). Kaebuse esitaja ei ole toimetusele esitanud selget keeldumist loo avaldamisest. Pigemini andsid kaebuse esitaja osalemine loo toimetamisel ja fotosessioonil toimetusele signaali, et luba artikli avaldamiseks on olemas.

Margarita Kornõševa,
aseesimees

Jalus Esilehele Tagasi