Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 367
Registr. kuupäev 12.6.07
Kaebuse osapooled Diadeem Trading OÜ (AB Tibar ja Partnerid vahendusel) Pärnu Postimehe artikli "Ostja nõuab ohtliku tööriista müügilt ärakorjamist" (A.Tammela, 30.11.06).
Sisu Valeväited, osapoole kuulamata jätmine, maine kahjustamine
ASN lahend 27.6.07 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas OÜ Diadeem Trading (esindaja AB Tibar ja Partnerid) kaebust Pärnu Postimehe kirjutise “Ostja nõuab ohtliku tööriista müügilt ärakorjamist” (30.11.2006, Andris Tammela) kohta.

Kaebuse kohaselt on kirjutises avaldatavate ebatäpsete väidete ja tõendamata etteheidetega põhjustatud firmale põhjendamatut majanduslikku kahju. Firmale pole pakutud võimalust vastulauseks, samuti on kirjutises OÜ Diadeem Trading juhatuse liikme Ljudmila Šebunova nimi korduvalt valesti kirjutatud.

Pärnu Postimehe vastus ei olnud ASNile seisukoha kujundamise ajaks saabunud.¹

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Pärnu Postimees ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Kirjutises on vaatluse all konkreetse tarbija etteheited konkreetse firma toote (fiibervarrega haamer) suhtes ning tarbija väitel ostis ta vaadeldava toote OÜ Diadeem Trading kauplusest. Autor on vastavuses ajakirjanduse eetikakoodeksi informatsiooni igakülgsuse sättega küsitlenud erinevaid allikaid, s.h kaupluse juhatajat, müüjat ning ka Ljudmila Šebunovat ennast. Samuti on sõna saanud nii haamri ostja, tööriista maaletooja esindaja kui ka tarbijakaitseameti töötaja. Sealhulgas nii kaupluse müüja kui ka maaletooja esindaja nendivad kvaliteediprobleeme kõnealuste haamritega. Ajakirjanik on artiklis säilitanud erapooletu vahendaja rolli, asumata kellegi poolele.

Kaebusest ei nähtu, et OÜ Diadeem Trading oleks taotlenud täiendavat vastulauset. Eetikakoodeksis toodud nõuded (p 4.2, 5.1) asjaosaliste ärakuulamise ja kohese kommentaari andmise võimaluse osas on täidetud.

Kaebusest ei nähtu ka, missuguseid artiklis esinevaid väiteid peab kaebuse esitaja tegelikkusega mittevastavaks. Artikkel põhineb ostja väitel, et ta nõuab toote müügilt kõrvaldamist. Asjaolu, et kauplusele ei ole esitatud ostutšekki haamri soetamise kohta just sellest kauplusest, ei välista kuidagi sündmuse kirjeldamist ajakirjanduses, seda enam et ostja pretensioonide esitamise viis konkreetses kaupluses oli ebatavaline, vastates seega traditsioonilistele uudiskriteeriumidele.

ASN peab problemaatiliseks, et pr Šebunova on ajalehte ähvardanud kohtuga, kui see peaks teemat puudutama. Artikkel ei ole suunatud konkreetse kaupluse vastu, mistõttu on arusaamatu, miks OÜ Diadeem Trading asub sisuliselt sõnavabaduse printsiibi vastu, selmet lahendada olukord positiivse suhtekorralduse vahenditega.

ASN nõustub kaebusega selles osas, et asjaosaliste nimed tuleb kirjutada korrektselt.

Prof. Epp Lauk,
esimees


____________
¹ – Postikorralduslikel põhjustel sai ASN ajalehe vastuse kätte pärast arutelukoosoleku toimumist. — Vast. sekr., 26.9.2007

Jalus Esilehele Tagasi