Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 366
Registr. kuupäev 9.6.07
Kaebuse osapooled G.E. TV 3 "Seitsmeste uudiste" uudislõigu (Playbackfestist; reporter K.Jaanisoo; 21.5.07) kohta.
Sisu Lapse kontekstiväline halvustamine, põhjendamatute kannatuste tekitamine
ASN lahend 27.6.07 Lahend: osaliselt tauniv - konkreetse lapse kujutise kasutamine probleemloo juures ei olnud möödapääsmatu, pildi hägustamine ei ole piisav meede kannatusi põhjustava identifitseeritavuse välistamiseks

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas G.E. kaebust TV 3 “Seitsmestes uudistes” eetris olnud uudislõigu kohta (reporter Kadi Jaanisoo; 21.5.07), milles vaadeldi kriitiliselt koolinoorte staarijäljendusfestivali Playbackfest mõju lastekaitselistest aspektidest.

Kaebuse esitaja hinnangul on uudislõigus põhjendamatult näidatud tema 10-aastast last, kuigi tema etteaste ei olnud seksuaalsusele õhutav, mida tauniti nimetatud uudislõigus. Uudislõiguga põhjustati lapsele põhjendamatuid kannatusi, seda enam et päev varem oli TV3-s olnud uudislugu, milles näidati sama last eripreemia saanuna. Telekanal oli küll kriitilise loo puhul telepilti mõnevõrra hägustanud, kuid laps oli siiski äratuntav seoses nii varasema loo eetris olekuga, mõlema loo avaliku kättesaadavusega veebiküljel www.tv.ee kui ka kontekstiliselt. Kaebaja väidab, et teleuudises ei näidatud tütarlast selle nurga alt, millisena nägid teda saalis istujad, vaid võte oli tehtud nii, et jäi mulje seksuaalselt ahvatlevast poosist. Samuti tehti ülesvõtted üritusel ilma lapsevanemate loata ning kasutati väljaspool festivali konteksti.

TV 3 uudiste peatoimetaja Märt Treier selgitas ASNile, et äratuntavuse vältimiseks hägustati kogu kaader, mitte üksnes laste näod. Näiliselt ühe sündmuse taga võib olla mitu konteksti, mistõttu TV 3 ka kõnealuse olulise teema tõstatas. Selle rakursi alt, millest filmis telekaamera, vaatas peatoimetaja sõnul etendust ka osa pealtvaatajaid. Peatoimetaja lisas, et toimetus pööras vaadeldavas uudisloos tähelepanu eeskätt sellele, et kümneaastase lapse poolt maailmakuulsa seksisümboli seksikas jäljendamine ei pruugi olla parim, mida lapsevanem oma lapsele selgeks õpetada saab. Filmiti aga avalikul üritusel, kus pole kohustust filmitavatelt eraldi luba küsida.

Avaliku Sõna Nõukogu hinnangul on TV 3 tõstatanud olulise teema ning käsitlenud seda probleemi kooskõlas info igakülgsuse nõudega, sealjuures kahes järjestikuses saates. Samuti ei vaja televisioon eraldi filmimisluba avalikul üritusel, nagu ka mitte konteksti kooskõlastamist kaadrisse jäävate inimestega.

ASN nõustub TV 3 seisukohaga, et eeskätt lapsevanemad peaksid suunama laste avalikke esinemisi ning ette nägema ka võimalikke tagasilööke avalikkuse suhtumises. ASN leiab, et ka lastekaitsjatel ei ole mõistlik üldistest probleemidest kõneldes osundada konkreetsele lapsele, kellele selline avalikkuse tähelepanu alla sattumine põhjustab teenimatult kannatusi. Samas kannab sellise materjali levitamise eest moraalset vastutust lõppkokkuvõttes siiski meediaorganisatsioon.

ASN märgib, et kõigest hoolimata on lapsele põhjustatud põhjendamatuid kannatusi. TV 3 on küll kaadreid hägustades taotlenud kahju tekkimise vältimist, kuid siiski leiab ASN, et hägustamisest ei piisanud identifitseerimise vältimiseks. Kontekstiliselt oli laps äratuntav kõigile neile, kelle halvustav hoiak tema suhtes talle korda läheb. Uudisloo sisust lähtuvalt ei olnud selle konkreetse lapse (üksinda kaadris) näitamine niivõrd suures plaanis vajalik, mistõttu ei kaalunud avalik huvi teematõstatuse vastu üles konkreetse lapse õigust olla säästetud põhjendamatutest kannatustest. Sellest aspektist on TV 3 sattunud vastuollu hea ajakirjandustavaga, asetades loo illustreerimiseks kasutatud kaadris oleva lapse avalikkuse negatiivse tähelepanu alla ja põhjustades talle sellega hingelisi kannatusi.

Prof Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi