Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 365
Registr. kuupäev 15.5.07
Kaebuse osapooled Enn Tarto ajalehe Eesti Ekspressi pealkirja "Enn Tarto pressis Isamaaliidult raha välja" (5.4.07) kohta.
Sisu valeväide, eksitav peakiri
ASN lahend 13.6.07 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Enn Tarto kaebust ajalehe Eesti Ekspress kirjutise “Enn Tarto pressis Isamaaliidult raha välja” (Tarmo Vahter, 5.4.07) pealkirja kohta.

Kaebuse kohaselt ei vasta pealkirjas esitatud faktiväide tõele ning seda kinnitab Mart Laari kirjalik kinnitus kaebuse esitajale (esitatud ka ASNile).

Eesti Ekspress ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Ekspress on rikkunud head ajakirjandustava.

Ajakirjanduse eetikakoodeks sätestab, et pealkirjad ei või lugejat eksitada (p 4.11). Arhiividokumentidel põhinev kirjutis käsitleb sponsorsummade jagamise üle tekkinud vaidlusi Isamaaliidu ja Parempoolsete vahel. Artikkel märgib, et Parempoolsed volitasid Enn Tartot Isamaaliiduga läbi rääkima. Samast selgub, et Isamaaliidu toonane esimees Toivo Jürgenson pidas võimalikuks seda teemat arutada.

Artiklist ei nähtu otse ega kaude, et Enn Tarto oleks Isamaaliidult midagi välja pressinud – ei üksikisikuna ega Parempoolsete esindajana. Asjaolu, et Enn Tarto pidi juhatuse otsuse kohaselt isamaaliitlastega läbi rääkima, ei ole iseenesest käsitletav väljapressimisena, millel on nii juriidiliselt kui ka tavatähenduses väga selge kuritegelik tähendus.

Käesoleval juhul on ajaleht esitanud arvamuse ja oletuse faktina, mida ei ole tõendatud (p 4.1). Loo kontekstis on jäänud ära kuulamata ka asjasse puutuvad osapooled (p 4.2). Ühtlasi on sellega rikutud informatsiooni igakülgsuse nõuet (p 1.2). Eelöeldust johtuvalt pole kuidagi õigustatud loo eksitav ja süüdistav pealkiri.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi