Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 361
Registr. kuupäev 15.1.07
Kaebuse osapooled Hillar Kohv Pärnu Postimehe kohta
Sisu Kirjutiste avaldamisest põhjendamatu ja isikust lähtuv keeldumine
ASN lahend 02.02.07 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Hillar Kohvi kaebust Pärnu Postimehe kohta. Kaebuse kohaselt on ajaleht loobunud tema kaastööde avaldamisest, kuigi Kohvil on toimetusega isegi korrektselt lõpetamata, seega kehtiv autorileping. Viimasel ajal avaldati Kohvi kirjutisi Pärnu Postimehe rubriigis “Toimetamata lehekülg”, kuni alates oktoobrist 2006 enam kirjatükke ei avaldatud.

Avaldamata kirjutisena on Hillar Kohv lisanud kaastöö “Pulmashow Maarja talus Onu Bella, veini ja Tallinna naispolitseinikega”, millise üritusega seoses põhjendati toimetuses ka tema tekstide avaldamisest loobumist. Peatoimetaja olevat ka lisanud, et “Pärnu Postimees pole leht, kus Hillar Kohv peaks pidevalt reklaami saama ning ainult endaga seonduvast kirjutama”. Toimetuse tegevus on Kohvi sõnul seda arusaamatum, et rubriik “Toimetamata lehekülg” on välja kuulutatud kui avaldamisvõimalus, kus vaid anonüümkirjad jäävad avaldamata. Hillar Kohv käsitleb Pärnu Postimehe tegevust sõnavabaduse piiramisena.

Pärnu Postimees ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Pärnu Postimees ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Sõnavabadus on küll igaühe inimõigus, kuid see ei tähenda, et ajakirjandusväljaanded peaksid tingimusteta avaldama kõik neile laekuvad tekstid. Sõnavabadus tähendab pigem, et igaühel on õigus soovi korral ajalehte välja anda või muul moel oma seisukohti ja veendumusi levitada.

Ajakirjandusväljaanne vastutab avaldatava tiražeerimise eest, mistõttu on tal ka õigus ja kohustus sisu toimetada. Kuigi Pärnu Postimees on avanud rubriigi “Toimetamata lehekülg”, on ta siiski toimetuskohustusest tulenevalt reserveerinud õiguse “avaldatavat materjali selekteerida” (PPM, 08.03.2005). Seega on “toimetamatuse” eeltingimused olnud avalikkusele ette teada.

Samuti on Hillar Kohvi 2006. aastal päris palju avaldatud – ajalehe veebikülje otsimootor leidis ligi 20 tema kirjatükki. Kaebusele lisatud kirjutiste sisu arvestades ei saa ka väita, et Pärnu Postimehe toimetus oleks piiranud avalikkusele olulise informatsiooni voogu.

Autorilepinguga seonduvaid küsimusi ei ole ASN pädev lahendama, sest tegemist on õigusvaidlusega. Niisuguseid vaidlusi lahendab kohus.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi