Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 357
Registr. kuupäev 4.12.06
Kaebuse osapooled Loomaarst Andrei Sokolov ajalehe MK-Estonia kirjutise "Aibolit-eksperimentaator" (J. Sinkina, 3.10.06) kohta.
Sisu Ebakohaste süüdistuste esitamine
ASN lahend 02.02.07 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas veterinaararst Andrei Sokolovi kaebust ajalehe MK Estonia kirjutise “Aibolit-eksperimentaator” (Jelena Sinkina, 3.10.2006) kohta.

Kaebuse esitaja sõnul on teda kirjutises põhjendamatult nimetatud “vaimselt tasakaalutuks sadistiks”, esitatud tema tegevuse kohta oletuslikke andmeid ja väärväiteid. Süüdistused ebaprofessionaalsuses on kahjustanud kaebuse esitaja ametialast mainet. Artikli mõju võimendas telekanalis PBK nädala vältel (3.-10. okt 2006) näidatud ajalehe tutvustus, milles viidati ka kõnealusele artiklile fraasidega “Veterinaar-sadist” ja “Narva veterinaari hirmuäratavad eksperimendid”.

Ajalehe MK-Estonia peatoimetaja Pavel Ivanov piirdus vastuses ASNi päringule vaid tõdemusega, et ajaleht tunnistab eneseregulatsiooniorganina üksnes Pressinõukogu.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et ajaleht MK-Estonia on rikkunud head ajakirjandustava.

Anonüümsetele ja ebamäärastele allikatele, sisuliselt kuulujuttudele tuginevalt on artiklis esitatud loomaarst Sokolovi kohta väga tõsiseid süüdistusi, sealjuures nimetades teda “psüühiliselt tasakaalutuks” ja “sadistiks” – millisteks määratlusteks puudub ajalehel igasugune pädevus. Samuti on artiklis terve rida tegelikkusele mittevastavaid või tõendamata faktiväiteid, alustades antisanitaarsest olukorrast tema kliinikus, lõpetades tema loomakliiniku sulgemisega Sillamäel. Ka artiklis esitatud etteheited Sokolovi ravivõtetele on ebapädevad. ASNi konsulteerinud loomaarsti kinnitusel lahtist luumurdu just opereeritakse ega panda kipsi.

ASNi arvates on ajaleht MK-Estonia moonutatud ja eksitava informatsiooni avaldamisega tekitanud loomaarst Andrei Sokolovile põhjendamatuid kannatusi ning kahjustanud tema mainet nii ametialaselt kui ka ettevõtjana (EAEK punktide 1.4 ja 1.5 rikkumine) .

Osaliselt heastab tekitatud kahju siiski asjaolu, et ajaleht MK-Estonia on 11. oktoobril 2006 avaldanud Sokolovi vastulausena mõeldud kirjutise “Veterinaarmaffia ei tuku ehk meie vastus Chamberlainile” (“Veterinarnaja mafija ne dremlet ili naš otvet Tšemberlenu”).


Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi