Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 350
Registr. kuupäev 17.5.06
Kaebuse osapooled Feja Räim Kanal 2 saate "Reporter" sundüürnikke puudutanud uudislõigu (rep. E.Mõttus; 4.5.06) kohta
Sisu väärinfo esitamine, sundüürnike maine ja huvide kahjustamine
ASN lahend 19.06.06 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Feja Räime kaebust Kanal 2 saate “Reporter” sundüürnikke puudutanud uudislõigu (rep. E.Mõttus; 4.5.06) kohta.

Kaebuse kohaselt edastati uudislõigus valeinformatsiooni sundüürnike piketi kohta, solvati istungi juures viibinud sundüürnikke, kahjustati sundüürnike mainet ja nende seadusega kaitstud huve. Kaebuse esitaja väitel eiras reporter asjaolu, et sundüürnikud protesteerisid Isamaaliidu fraktsiooni esitatud määruse täiendamise eelnõu vastu (määruse täienduse kohaselt tulnuks otsustuskorras korterid erastada turuhinnaga, võimaldamaks uue eluaseme eraldamist suuremale hulgale sundüürnikele). Feja Räim heidab reporterile ette ka pettuse peitmist anonüümse intervjuuga “sundüürnikele tundmatu isikuga” ning talle “sõnade suhu panemist”. Tema hinnangul külvati inimeste vahelist viha, näidates sundüürnikke kui inimeste kodudest veelkordse väljaajamise pooldajaid.

Kanal 2 esitas ASNile nii saatelõigu salvestise kui ka stenogrammi. Kanal 2 peadirektori Urmas Oru kinnitusel on kaebuses esitatud alusetuid süüdistusi. Uudislõik käsitles vaid ühte fakti – korteri müüki hinnaga 35 670 krooni. Probleemi käsitleti tasakaalustatult, andes sõna nii opositsiooni kui ka linnavalitsuse esindajale. Uudislõigus ei ole nimetatud, et sundüürnikud protesteerisid Tallinna Linnavolikogu istungil otsuse vastu müüa turuhinnast madalama hinnaga Tallinna kesklinna kortereid. Reporteri üldistused (“volikogu istungil viibisid ka pettunud sundüürnikud, kellel pole mingit lootust mõnekümne tuhande krooni eest oma elamispinda erastada”) põhinevad aga reporteri vestlustel volikogus viibinud sundüürnikega. Uudistesaate piiratud mahu ja intervjuude sarnasuse tõttu edastati saates vaid üks tüüpiline arvamusavaldus.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Kanal 2 ei ole rikkunud head ajakirjandustava ning süüdistused vaatajate petmises on alusetud.

ASN märgib, uudisloos (2 min) puudutatakse sundüürnike teemat kokku 38 sekundi vältel. Selle vältel nimetatakse, et volikogu istungitesaalis oli ka sundüürnikke, kes väljendasid arusaamatust sundüürnike ebavõrdse kohtlemise suhtes. Saatelõik juhib tähelepanu probleemi olemusele, täpsustamata protsessis osalevate sundüürnike gruppide identiteeti. Seetõttu ei ole põhjust pidada sobimatuks videokatteplaani (9,7 sek) tekstile “Mitmed sellised sundüürnikud tulid täna linnavolikokku oma pahameelt väljendama”, mille puhul näidati peamiselt Feja Räime kaasvõitlejaid.

ASNi käsutuses olevatest materjalidest ei nähtu kuidagi, et Feja Räime ja saates esinenud Sigridi seisukohad oleksid vastandlikud. Vastanduse toob sisse alles Feja Räime kaebus. ASN peab enesestmõistetavaks, et sundüürnike eestkõnelejaid on palju, ega näe probleemi selles, et Kanal 2 usutles kõnealuse teema käsitlemisel Feja Räimega samasse ühendusse mittekuuluvat inimest.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi