Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 347
Registr. kuupäev 8.3.06
Kaebuse osapooled Toomas Lepp SL Õhtulehe kirjutise "Siimanni valed" (U.Soonvald, 2.3.2006) ning TV3 saate "Kahvel" lõigu (K.Aarma usutleb P.Oja, 1.3.06) kohta
Sisu SL Õhtuleht: väärinfo ja solvang; "Kahvel": lugupidamatuse avaldus riigipea suhtes
ASN lahend 25.04.06 Lahend: SL Õhtuleht: valdavalt vabastav - pealkiri on siiski nii faktide kui ka artikli enda mõttes eksitav; TV 3 "Kahvel": vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Toomas Lepa kaebust, mis käsitles SL Õhtulehe kirjutist “Siimanni valed” (Urmo Soonvald, 2.3.06) ning TV 3 saates “Kahvel” näidatud intervjuud Peeter Ojaga (saatejuht Kiur Aarma, 1.3.06).

Kaebuse kohaselt sisaldab SL Õhtulehe kirjutis tõele mittevastavaid väiteid, samuti solvab kirjutis tahtlikult Eesti Olümpiakomitee presidenti. “Kahvlis” aga solvas saatekülaline Vabariigi Presidendi institutsiooni ja isikut, mille suhtes usutleja jättis väljendamata oma hinnangu – kiites sellega solvangu heaks.

SL Õhtulehe peatoimetaja Väino Koorberg teatas vastuseks ASNi päringule, et ta ei pea võimalikuks anda sisulist vastust, sest toimetus on allutanud ennast Pressinõukogu “jurisdiktsioonile”, tunnustades seda organisatsiooni ajakirjanduse eneseregulatsiooni organina, ning palub kaebajal pöörduda Pressinõukogu poole.

“Kahvli” tootjafirma Eetriüksus juht ja eetris olnud intervjuu tegija Kiur Aarma vastas ASNile, et kõigil on õigus avaldada arvamust poliitikute tegevuse ja pädevuse suhtes. Samuti ei pea ta mõistlikuks kaebuse esitaja eeldust, nagu peaks saatejuht ja telekanal lisama igale intervjuule oma hoiakud usutletava väljaütlemiste kohta. Kiur Aarma väitel on intervjuusaate juhid ennekõike küsimusi esitavad ajakirjanikud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et SL Õhtulehe kirjutis valdavalt head ajakirjandustava ei riku, küll aga on vastuolus hea ajakirjandustavaga loo eksitav pealkiri. TV 3 saate “Kahvel” puhul aga ei näe ASN hea ajakirjandustava rikkumist.

ASN ei näe probleemi selles, et SL Õhtuleht on kirjutises “Siimanni valed” tõstatanud teatud küsimusi – on ju ajakirjanduse peamiseks ülesandeks ühiskonnas kriitiliselt jälgida poliitilise ja majandusliku võimu teostamist (EAEK p. 1.2). Autori kasutatav stiil on aga ASNi hinnangul pigem maitseküsimus, mille üle otsustamine ei ole ASNi pädevuses. ASNi arvates on aga loo pealkiri eksitav, sest kirjutisest ei nähtu mingil moel, et Mart Siimann oleks valetanud.

TV 3 saate “Kahvel” puhul nõustub ASN seisukohaga, et igaühel on õigus avalikult väljendada oma seisukohta riigijuhtide kohta. ASNi hinnangul ei ületanud Peeter Oja usutletavana arvamust avaldades korrektsuse ega viisakuse piire. Samuti ei saa panna saatejuhile ega telekanalile kohustust hakata omalt poolt eetris olnud intervjuudes väljendatud seisukohtadele lisama nendega ühinevaid või neist distantseeruvaid avaldusi – sellega satutaks pigem vastuollu professionaalse intervjueerimise reeglitega.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi