Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 343
Registr. kuupäev 2.1.06
Kaebuse osapooled Elmar Kriik Postimehe kohta
Sisu Usuõpetuse teemalise artikli avaldamine oluliste kärbetega
ASN lahend 16.03.06 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Elmar Kriiki avaldust, mis käsitleb eeskätt usuõpetuse vajalikkuse teemat ühiskonna moraalse allakäigu kontekstis. Avaldus teeb muu hulgas etteheite Postimehele, sest ajaleht avaldas Elmar Kriiki ühe varasema kirjutise kärbitud kujul (“Usuõpetusele roheline tee”, 07.04.05).

Postimees ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu märgib, et valdavalt ei kuulu avalduses tõstatatud probleemide lahendamine tema pädevusse. ASN siiski tunnustab Elmar Kriiki ühiskonna jaoks olulise teema tõstatamisel ning soovib jõudu seisukohtade avalikkusele tutvustamisel.

ASNi pädevusse kuulub samas hinnangu andmine etteheite suhtes, et Postimees ei avaldanud kirjutist täismahus.

ASN on seisukohal, et laekunud kaastööde toimetamine ja lühendamine on toimetuse õigus, tulenevalt vajadusest tasakaalustatult mahutada kõik vajalikud teemad väljaande numbrisse, leheruumi piiratusele vaatamata. ASNi hinnangul ei ole Elmar Kriiki kirjutist lühendatud sisu moonutavalt. Kärpimine ei tähenda, et toimetus ei vajaks või ei aktsepteeriks pakutud seisukohta.

Avaldusele lisatud materjalidest nähtub ka, et Elmar Kriiki kirjutis “Usuõpetusele roheline tee” on leidnud lühendusteta avaldamist ajalehtedes Eesti Kirik (15.06.05) ja Kesknädal (25.05.05). Sellest lähtuvalt on avalikkusel olnud võimalus huvi korral nende seisukohtadega ka põhjalikumalt tutvuda.

Eelöeldut silmas pidades leiab ASN, et Postimees ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Margarita Kornõševa,
aseesimees

Jalus Esilehele Tagasi