Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 337
Registr. kuupäev 6.6.05
Kaebuse osapooled Est Wind Power ajalehe "Põhjarannik" (G.Romanovitsˇ, "Kaks tuulepargiehitajat jahivad Varja ümbrust", 25.5.05) kohta
Sisu EAEK p.-de 4.2, 5.1 ja 3.5 rikkumine
ASN lahend 17.11.05 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas OÜ Est Wind Poweri kaebust (vandeadvokaat Marko Aaviku vahendusel) päevalehes Põhjarannik 25.05.2005 ilmunud Gerli Romanovitši artikli „Kaks tuulepargiehitajat jahivad Varja ümbrust“ kohta.

Kaebuse kohaselt on Põhjarannik avaldanud kontrollimata ja vale informatsiooni OÜ Est Wind Poweri kohta seoses Vaivina ja Päite piirkonda kavandatud tuulepargi ehitamisega. Pärast artikli kirjutamist saatis ajakirjanik Gerli Romanovitš teksti OÜ Est Wind Poweri juhatuse liikmetele lugeda, kuid selles polnud artikli seda osa, mis käsitles väidetavat konflikti Est Wind Poweri ja maaomaniku A.Hramtsovi vahel.

Artikli selles osas väidetakse, et ehituse alla minevad maa-alad kuuluvad A.Hramtsovile, kes olevat OÜ Est Wind Poweri hoonestusõiguse kohtus vaidlustanud, kuna tema arvates firma ei pidanud kinni temaga väidetavalt sõlmitud lepingust. OÜ Est Wind Poweri esindaja, Advokaadibüroo Aavik, Arvisto & Partnerid teatel ei ole Est Wind Power A.Hramtsoviga mingit lepingut sõlminud ega oma ka hoonestusõigust tema maadel. Täiendava informatsioonina saatis Advokaadibüroo Aavik, Arvisto & Partnerid Avaliku Sõna Nõukogule väljavõtted Kinnisturaamatu registriosadest, millest nähtub, et Est Wind Power ei oma hoonestusõigust A.Hramtsovi maadel, seega ei saa seda ka kohtus vaidlustada. Kaebaja väitel on ajaleht kahjustanud firma mainet ja majanduslikke huvisid, süüdistades firmat omanikega sõlmitud kokkulepete mittetäitmises.

Põhjarannik ja ajakirjanik Gerli Romanovitš ASNi päringule ei vastanud ja oma seisukohti antud kaebusega seoses ei esitanud. Ajakirjanik ei vastanud ka ASNi täiendavale järelepärimisele ega esitanud omapoolseid tõendusi ei lepingu ega kohtuasja osas.

Avaliku Sõna Nõukogu käsutuses oleva informatsiooni põhjal on ajaleht rikkunud head ajakirjandustava (Eesti ajakirjanduse eetikakoodeks p.4.2), avaldades tasakaalustamata artikli, milles on esitatud vaid ühe, süüdistava poole argumendid ning teisele konflikti osapoolele ei ole oma seisukohatade esitamiseks sõna antud. Valeinformatsiooni edastamise ja firma maine kahjustamise suhtes ei ole ASNil info ebapiisavuse tõttu võimalik seisukohta võtta. ASNil puuduvad ka protsessuaalsed vahendid täiendava info hankimiseks.

Prof. Epp Lauk
Avaliku Sõna Nõukogu
esimees

Jalus Esilehele Tagasi