Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 336
Registr. kuupäev 6.6.05
Kaebuse osapooled Kirde-Eesti Ettevõtjate Liit ajalehe Gorod ("Trogatelnoje jedinenie" - "Liigutav ühendus", nr 20/2005) kohta.
Sisu Väärinfo avaldamine
ASN lahend 30.6.05 Lahend: Tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Kirde-Eesti Ettevõtjate Liidu (KEEL) juhatuse esimehe Kalle Tulli kaebust Narvas ilmuva ajalehe Gorod vastu seoses ajalehe 20. numbris avaldatud fotoga rubriigis „Fotofakt“.

Kaebuse kohaselt on Gorod moonutanud fakte ja esitanud valeinfot KEEL-i kuuluvate ettevõtjate Sergei Muškini, Natalja Vassiljeva, Kalle Tulli, Jelena Zialkowska ja Aivo Petersoni kohta, kes kõnealusel fotol istuvad koolituskeskuse Pro Patria ja Konrad Adenaueri fondi koolitusseminaril, mis toimus Narvas 13. mail 2005. Kaebaja väitel on ajaleht valetanud, öeldes foto juurde kuuluvas tekstis, et nad kuulavad isamaaliitlase Jüri Adamsi esinemist Isamaaliidu juhatuse koosolekul. Samuti nimetatakse pildil olevaid isikuid „Vene Erakonna Narva aktivistideks“, kuigi nad olevat osalenud seminaril kui ettevõtjad ja mitte kui parteiaktivistid. Osa fotol olevatest isikutest on aga kaebaja sõnul parteitud.

Ajalehe Gorod toimetaja A. Mjassojedovi vastusest ASNi päringule selgub, et 13. mail toimusid Narvas nii Isamaaliidu juhatuse koosolek kui ettevõtjate seminar, mille viis läbi Isamaaliiduga seotud koolituskeskus. Foto on tehtud sellel seminaril. Mjassojedov väidab, et ajalehes ei ole öeldud, nagu kuulaksid ettevõtjad Jüri Adamsi esinemist Isamaaliidu juhatuse koosolekul.

Avaliku Sõna Nõukogu arvates on ajaleht Gorod jämedalt rikkunud head ajakirjandustava. Rubriigi nimetus „Fotofakt“ annab lugejatele sõnumi tõese ja kontrollitud informatsiooni – faktide – esitamisest selles rubriigis. Ajaleht on aga teadlikult faktidega ja lugejatega manipuleerinud. Kirjutades tekstis Isamaaliidu juhatuse koosolekust, on lisatud selle juurde ettevõtjate seminaril tehtud foto ning rõhutatud, et pildil olevad Vene Erakonna liikmed kuulavad tähelepanelikult isamaaliitlase Jüri Adamsi esinemist (kes seisab juurde monteeritud teisel fotol). Sellise kombinatsiooni tulemusel tekitatakse lugejatele mulje, et tegemist oli Isamaaliidu juhatuse koosolekuga, kus viibisid Vene Erakonna aktivistid. Seda muljet kinnitab ja tugevdab omakorda pealkiri „Liigutav ühtsus“ („Trogatelnoje jedinenije“), mis viitab nende parteide sidemetele ning annab kogu materjalile poliitilise värvingu.

Avaliku Sõna Nõukogu taunib sellist manipuleerimist, mis jämedalt eirab ajakirjanduseetika koodeksi punkte 1.4. ja 4.11. Eriti taunimisväärseks teeb juhtumi asjaolu, et tegemist on tahtliku rikkumisega ning et toimetaja Mjassojedov oma kirjas ASNile ka ASNi manipuleerida püüab, rääkides fotost ja tekstist kui kahest omavahel mitte seotud materjalist.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi