Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 332
Registr. kuupäev 12.5.05
Kaebuse osapooled MTÜ Kodanikujulgus TV3 saate "Tenerife" (E.-I. Etti 24.4.05) kohta.
Sisu prostitutsiooni propageerimine
ASN lahend 9.6.05: Seisukoht

SEISUKOHT

Avaliku Sõna Nõukogu arutas nelja kaebust TV3 meelelahutussaate “Tenerife” kohta (saatejuht Eda-Ines Etti, eetris 24.4.2005). Kaebused esitasid Reformierakonna Naisteühendus NaiRe, Pärnumaa Naiste Ümarlaud, Eesti Naisteühenduste Ümarlaud ja 12 eraisikut ühise kirjaga.

Kõik kaebajad protestivad tõsielusaates “Tenerife” näidatud stseenide vastu, kus saateosaline sai ülesande otsida Tenerifel meestele lõbustusi ning lahendas selle ülesande, küsides prostituutidelt seksiteenuse hindu. Eestikeelsed subtiitrid tõlkisid väga täpselt asjaosaliste vulgaarse sõnapruugi. Ka on kaebajad nördinud selle üle, et saatejuht tunnustas hiljem (1.5.2005 eetris olnud saates) saateosalist ülesande eduka lahendamise eest, mis jättis mulje seksiteenuse propageerimisest.

TV3 ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu arvates on siin ühelt poolt tegemist meelelahutussaatega, mis ei ole ajakirjanduslik materjal, kuid samal ajal on see siiski ka vaadeldav kui ajakirjandusliku toimetamise abil loodud toode. Ajakirjanduseetika koodeks on siin kohaldatav osaliselt, kuivõrd probleem, mis saatega seoses tekkis, on tunduvalt laiem kui koodeksi käsitlusala.

Vaadeldav saade puudutas väga moraalitundlikku teemat – prostitutsiooni – mille käsitlemine, eriti televisioonis, nõuab delikaatsust ja teravdatud tähelepanu. Et kogu saate formaat oli üles ehitatud reisimist ja muud sellega seonduvat reklaamivana, oli vaatajal lihtne tajuda ka prostitutsiooni näitavat saatelõiku reklaamivas funktsioonis. Nii tekkis vaatajatel (ja kaebajatel) loomulikult küsimus: mida ikkagi TV3 noorte-iidoli Eda-Inese suu läbi väärtustab? Toimetaja(d) saanuks stsenaariumiga ära hoida situatsiooni, kus positiivselt hinnates mänguosalise tegevust (kes pidi muu hulgas käima ka sisseoste tegemas ning teistele toidu valmistama) ei jääks muljet, et positiivne hinnang antakse ka seksiteenuste tutvustamisele. Distantseeruda oleks saanud näiteks saatejuhi küsimusega: „Kas muid meeste lõbustusi Tenerifel pole?“ On ju täiesti ebatõenäoline, et prostituudid on ainsaks meeste meelelahutuseks Tenerifel.

ASN ei arva, et saates oli tegemist prostitutsiooni tahtliku propageerimisega, vaid pigem nii saatejuhi kui toimetaja(te) ebaprofessionaalse otsusega. Käesoleval juhul oli selle tagajärg paljude vaatajate moraalitunde riivamine ja eetiliste väärtuste eiramine, eriti arvestades saate eetrisse mineku aega (kell 20.30), mil kindlasti oli vaatajate seas ka alaealisi. Sellega seoses rõhutab ASN, et ühiskonnas tundlike teemade käsitlemisel (mistahes formaadis ja kanalis) tuleb olla eriliselt tähelepanelik ja delikaatne.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi