Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 331
Registr. kuupäev 28.4.05
Kaebuse osapooled Patendibüroo Roosilla Limited omanik Lembit Kalev ajalehe Äripäev (A.Feldmanis "Liikuvate autotulede leiutaja plaanib kohtuasja suurte autofirmade vastu", 15.02.05; täpsustus 21.02.05; M.Sarap "Kaitsta saab vaid uudset leiutist", 23.02.05) kohta
Sisu Vastulause mitteavaldamine
ASN lahend 12.5.05 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas OÜ Roosilla Patendibüroo omaniku Lembit Kalevi kaebust Äripäeva vastu seoses tema vastulause mitteavaldamisega.

Kaebuse kohaselt on Lembit Kalev soovinud avaldada enda õiguste kaitseks vastulause seoses Äripäevas ilmunud järgmiste artiklitega: “Liikuvate autotulede leiutaja plaanib kohtuasja suurte autofirmade vastu“ (15.02.2005), “Täpsustus“ (21.02.2005), “Liikuvad autotuled ei ole uudne leiutis“ ja “Kaitsta saab vaid uudset leiutist“ (23.02.2005).

Äripäev ei avaldanud tema vastulauset ja saatis kaebuse esitajale vastuskirja omapoolsete põhjendustega.

ASNile Äripäev oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu hinnangul puudub vaadeldaval juhul põhjus vastulause avaldamiseks. Äripäev ei ole esitanud tõsiseid süüdistusi Lembit Kalevi vastu, nagu seab vastulause avaldamise eelduseks Eesti ajakirjanduse eetikakoodeks, ega ole Äripäev Lembit Kalevit ebatäpselt tsiteerinud. Ebatäpse fakti 15.02.2005 ilmunud artiklis on ajaleht parandanud 21.02.2005 avaldatud “Täpsustuses“. Lembit Kalevi toimetusele esitatud “Vastulause“ tekstiga tutvumise järel leiab ASN, et see on pigem lugejakiri, mis soovib jätkata debatti kolleegiga leiutise patenteerimise tingimuste üle. See on mahukas ja samas kitsalt erialane vaidlus ning toimetusel on õigus vabalt otsustada, kas ta soovib seda avaldada või mitte.

Seetõttu asus ASN seisukohale, et Äripäev ei ole Lembit Kalevi kirjutise avaldamata jätmisega head ajakirjandustava rikkunud.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi