Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 33
Registr. kuupäev 17.5.93
Kaebuse osapooled Tallinna Lastehaigla Liivimaa Kulleri vastu (Urmas Paet "Tunnen kaasa, Teie poeg on surnud", 6.5.93)
Sisu Faktide moonutamine, ebakompetentsus, med. töötajate kompromiteerimine
ASN lahend 9.6.93 otsus vabastav: kaebaja ei esita ühtegi viidet, mis tõendaks faktide moonutamist või ajakirjaniku ebakompetentsust.

9. juunil 1993 arutas Avaliku Sõna Nõukogu Tallinna Lastehaigla kaebust ajalehe "Liivimaa Kuller" vastu, kus 6. mail avaldati Urmas Paeti kirjutis "Tunnen kaasa, Teie poeg on surnud". Selles kirjeldatakse ligi poolteist aastat tagasi aset leidnud traagilist juhtumit, kus arstid ei suutnud anda päästa 12aastase poisi elu. Ajakirjanduses ka varem käsitlemist leidnud lugu esitatakse selles lapse isa silmade läbi.

Kaebuses väidetakse, et haigla arstkonnale on selgusetu artikli ilmumise motiiv. Autorit süüdistatakse ebakompetentsuses, faktide moonutamises ja kogu meditsiini kompromiteeriva pildi loomises.

Urmas Paet jätkas teemat 27. mai Liivimaa Kulleris - andis lisateavet, ka meditsiinitöötajate kommentaare.

ASN ei leidnud Tallinna Lastehaigla kirjas ühtegi konkreetset viidet, mis tõendaks, et ajakirjanik ei valda teemat või et ta on andmeid moonutanud. Avaliku Sõna Nõukogu leiab, et ajaleht ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Jalus Esilehele Tagasi