Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 328
Registr. kuupäev 12.11.04
Kaebuse osapooled Tallinna Pedagoogikaülikool ajalehe Sirp (M.Mutt "Stalinism pedagoogikaülikoolis?", 22.10.04) kohta
Sisu kontrollimata info, ühekülgsus
ASN lahend 3.2.05 Lahend: valdavalt vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Tallinna Pedagoogikaülikooli (pressiesindaja Olav Kruus) kaebust ajalehe Sirp kirjutise „Stalinism pedagoogikaülikoolis?“ (22.10.2004) kohta.

Kaebuses palutakse anda hinnang kõnealusele artiklile. Kaebuse kohaselt väljendab artikli pealkiri toimetuse negatiivset hinnangut TPÜle. Samuti väidetakse kaebuses, et toimetus polnud enne artikli avaldamist pöördunud teise osapoole ehk TPÜ poole selgituse saamiseks. Seetõttu leiab kaebuse esitaja, et kultuurileht on avaldanud kontrollimata informatsiooni, millega on solvanud nimetatud ülikooli õppejõude.

Oma vastuses ASNi päringule selgitab Sirbi peatoimetaja Mihkel Mutt, et tema teada vastab artiklis esitatud kirjeldus Jaak Urmeti magistritöö kaitsmisest TPÜs tegelikkusele. Asjaosalised teadsid ka artikli ilmumisest „juba selle nädala esmaspäeval, kui lugu lehes ilmus“, seega enne avaldamist. Toimetus leppis ka kokku TPÜ seisukoha avaldamise suhtes järgmises Sirbi numbris, kuid TPÜ pressiesindaja teatas seejärel, et nad teevad oma vastulause ülejärgmisse lehte. Lõpuks aga loobusid TPÜ esindajad üldse vastulause kirjutamisest.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Sirp on puudutanud väga olulist teemat, mida ajakirjandus siiani pole teinud: kuidas toimub kõrghariduses kraadide kaitsmine.

ASN täheldab, et magistritööd kaitsnud Jaak Urmeti intervjuu on kriitiline TPÜ kaitsmiskomisjoni ja osa oponentide suhtes. Kohati on intervjuu tekst üli-emotsionaalne. Et tegemist oli tõsiste süüdistustega, olnuks kindlasti asjakohane süüdistatava(te) seisukoha avaldamine samas Sirbi numbris, kus ilmus süüdistusi sisaldanud intervjuu, aga mitte järgmises. Seda enam et Sirp on nädalaleht. ASNi hinnangul ei kasutanud Sirbi toimetus maksimaalselt ära ajakirjanduslikke võimalusi lugejatele kõnealusest sündmusest igakülgse ülevaate esitamiseks.

Arvestades siiski asjaolu, et toimetus oli juba enne vaadeldava intervjuu ilmumist valmis avaldama ka teise poole seisukohad ning et TPÜ lõpuks ise loobus vastulause avaldamisest, leiab ASN, et üldjoontes ei ole Sirp head ajakirjandustava rikkunud.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi