Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 327
Registr. kuupäev 12.11.04
Kaebuse osapooled Kaiu Põhikool ETV (V.Kersna, "Pealtnägija", 20.10.04) kohta
Sisu faktivead
ASN lahend 3.2.05 Lahend: osaliselt tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Kaiu Põhikooli õpetajate kollektiivset kaebust Eesti Televisiooni (ETV) saate „Pealtnägija“ kohta (autor Vahur Kersna, 20.10.2004).

Kaebuse kohaselt seadis „Pealtnägija“ Kaiu kooli õpetajad teenimatult avalikkuse negatiivse tähelepanu alla, süüdistades neid oma tööga mitte toimetulemises ja laiskuses. Tegelik probleem oli käitumishälbega õpilases Tanelis, keda aga ETV väitel kiusasid ja provotseerisid hoopis Kaiu õpetajad. Reporteri väitel olevat pärast teise kooli minekut paranenud Taneli hinded ja käitumine. Ometi oli kaebuse kohaselt saate lindistamise ajaks Tanel käinud uues koolis vaid kolm päeva.

Kuigi „Pealtnägija“ oli Kaiu kooli kutsunud kooli hoolekogu esimees Iiris Saluri, ei olnud tal õpetajate kinnitusel selleks hoolekogu toetust ja üks teine hoolekogu liige informeeris sellest ka saate tegijaid. Saate toimetaja Mariina Mälk aga ei pidanud võimalikuks saatelõiku saatest välja jätta. Õpetajate ühiskaebuse kohaselt oli kogu saate tegemine plaanitud nii, et „saaks salvestada ootamatuid olukordi ja segaduses öeldut /---/. Me tunnetasime, et saate lõpptulemus oli juba algusest peale otsustatud“. Nende väitel rahulikus olukorras tehtud intervjuu kooli direktoriga saatesse ei läinudki, vaid näidati pärast intervjuud filmitud lõike.

Õpetajad väidavad oma kaebuses, et saates manipuleeriti lastega ning tegelikult lahendasid täiskasvanud niiviisi oma probleeme.

Kaiust saabus ASNile ka ühe probleemiga otseselt mitteseotud isiku (soovis jääda anonüümseks) kiri, milles tuuakse näiteid Taneli halvast käitumisest ja kaudselt kinnitatakse õpetajate juttu. Selles kirjas osutatakse muu hulgas saate tagajärgedele Taneli ja ta ema jaoks: „Püüti näidata, nagu kaitstaks last, tegelikult aga tehti temale just väga suurt kahju, sest ta muutus eriti ülbeks ja nimetab ennast nüüd Kaiu kunniks, kel kõik lubatud“.

ETV ASNi päringule ei vastanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et saates on käsitletud väga tõsist ja teravat probleemi: kuidas koheldakse erivajadustega lapsi koolis. „Pealtnägija“ äärmiselt suur vaatajaskond seab tegijatele paratamatult ka suure vastutuse.

ASN ei pea õigeks teha meediakangelast tõenäoliselt probleemsest lapsest. Ka märkus Taneli isa kohta osutus eraelu fakti tarbetuks avalikustamiseks.

ASN täheldab, et saate tegijad on lapsi intervjueerinud manipulatiivselt: usutleja andis soovitava vastuse juba küsimuses ette. Ajakirjanikepoolne manipulatiivne käitumine võib konflikti õpetajate ja laste vahel aga veelgi süvendada.

Igakülgsuse taotlus oli saates olemas ning formaalselt oli saade ka tasakaalustatud – sõna said erinevate arvamuste esindajad. Samas ei olnud kõigile osapooltele pakutud samaväärseid intervjueerimistingimusi, millega kahjustati eeskätt õpetajate huve.

Võttes kogumina arvesse kolme eelnimetatud kriitilist märkust, leiab ASN, et ETV on head ajakirjandustava rikkunud osaliselt.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi