Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 326
Registr. kuupäev 4.11.04
Kaebuse osapooled R.Saia ajalehe Lõunaleht (K.Ruus "Liikluspolitseiniku purjus venna "pimesõit" põhjustas linna pearistmikul avarii", 30.09.04) kohta
Sisu solvang, halvustamine, asjasse mittepuutuv info
ASN lahend 3.2.05 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas politseinik Rainer Saia kaebust ajalehe „Lõunaleht” kirjutise „Liikluspolitseiniku purjus venna „pimesõit” põhjustas linna pearistmikul avarii” kohta (Keiu Ruus, 30.09.2004).

Kaebuse kohaselt on artiklis halvustatud ja alandatud kaebuse esitaja au ja väärikust, sest teda seostatakse artiklis venna põhjustatud liiklusavariiga. Kaebuses esitatakse kahtlus, et „Lõunalehe” peatoimetaja soovib ajalehes halvustades politsenikule kätte maksta talle varem määratud liikluskaristuse eest.

„Lõunalehe” peatoimetaja Urmas Paidre selgitab oma vastuses ASNi päringule, et artikli ajendiks oli nimetatud liiklusõnnetuse mittemainimine Võru politsei tavapärastes politseiteadetes. See aga tekitas kahtluse, et avarii mahavaikimine võib olla seotud õnnetuse põhjustanud isiku venna, politseinik Rainer Saiaga.

ASN asus seisukohale, et „Lõunaleht“ ei ole rikkunud head ajakirjandustava. Vaadeldavas artiklis on faktid esitatud korrektselt. Tekstis puuduvad hoiakud ja väljendid, mida võiks käsitleda solvavana või halvustavana.

Prof. Epp Lauk,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi