Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 324
Registr. kuupäev 17.9.04
Kaebuse osapooled Viljandi Linnavalitsuse keskkonnakaitse spetsialist Riho Karjus ajalehe Sakala (internetikommentaar artiklile "Autojuht, käi üks päevgi jala!", 16.09.04) kohta
Sisu solvang
ASN lahend 14.10.04 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Viljandi Linnavalitsuse keskkonnakaitse spetsialisti Riho Karjuse kaebust ajalehe “Sakala” artiklile “Autojuht, käi üks päevgi jala” (16.09.2004) internetis antud kommentaari suhtes.

Kommentaar on antud nime all “see linnavalitsuse ametnik” ning sisaldab teksti “Riho Karjus oli vist nimi, ei hiilga oma intellektuaalse taseme poolest”.

Kaebuse kohaselt on niisugune kommentaar solvav, sest intellektuaalse taseme üle ei saa otsustada ajalehe artikli põhjal ning varasemad IQ-testid on näidanud kaebuse esitajat kõrge intellektiga inimesena. Kaebuse esitaja soovib, et ASN võimaldaks tuvastada anonüümse kommentaari autorit.

Sakala ASNile oma seisukohta ei avaldanud. Sakala peatoimetaja väitel tunnistavad Ajalehtede Liidu liikmeslehed vaid Pressinõukogu.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Sakala artiklile esitatud kommentaar ei ole ka traditsioonilise ajakirjanduse seisukohast läinud vastuollu heade tavadega. Igaühel on õigus vabalt kujundada ja väljendada arvamust avalikus teenistuses tegutsevate isikute suhtes, seda ka nende ajakirjanduses avaldatud seisukohtade põhjal. Kõnealune kommentaar ei sisalda ASNi hinnangul sõnu, mida saaks tõlgendada solvanguna.

ASN ei ole pädev organ, tuvastamaks kommentaari anonüümset autorit.

Tiina Jõgeda,
ASN esimehe ülesannetes

Jalus Esilehele Tagasi