Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 320
Registr. kuupäev 5.4.04
Kaebuse osapooled Lea Osanik Äripäeva (Gea Velhut-Sokka "Maksuametnikud rikuvad seadust ameti teadmisel", 18.03.04) kohta
Sisu EAEK p.-de 1.4., 4.11., 4.10., 4.1., 5.3 rikkumine
ASN lahend 14.10.04 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas OÜ Osanik juhatuse esimees Lea Osaniku kaebust Äripäeva kirjutise “Maksuametnikud rikuvad seadust ameti teadmisel” (Gea Velhut-Sokka, 18.03.2004) kohta.

Kaebuse järgi on ajaleht valesti kajastanud kaebuse esitaja rolli kõnealuses firmas ning sellega sügavalt solvanud tema au ja väärikust. Alapealkiri “Maksukeskuse juhi firmat juhib ema” loob kaebuse esitaja hinnangul artikli sisule eksitava konteksti, mis on vastuolus ajakirjanduse eetikakoodeksi punktiga 4.11: peakirjad ei tohi auditooriumi eksitada.

Äripäev ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Äripäev ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Lea Osaniku andmete kohaselt on tema samapalju OÜ Osanik omanik kui tema poeg. Seetõttu on ASNi hinnangul korrektne nimetada nii Lea Osanikku kui ka tema poega Rainer Osanikku ühtemoodi selle firma omanikeks.

Probleemi tekitanud kirjutise pealkiri on väga lühike, mistõttu ei pruugi see välja tuua ema ja poja firmas osalemise määra, kuid artikli tekst ise ei jäta mitmetimõistmise võimalust. Artikkel ei anna vähimalgi määral hinnangut Lea Osaniku panusele firma tegevusse, mistõttu leiab ASN, et Äripäev ei ole kirjutise avaldamisega talle kannatusi tekitanud. Kannatused, mida Lea Osanik väidab olevat tekkinud, on pigem põhjustatud ajakirjandusvälistest suhetest artiklis märgitud isikute vahel.

Ajakirjanik on artikli sisu kooskõlastanud kriitikateraviku all oleva Rainer Osanikuga.

Internetikeskkonnas ajakirjaniku peetud suhtlust ei saa pidada ajakirjanduseks (selline keskkond on kättesaadav kõigile internetikasutajatele), seda enam, et see ei ole ajas kättesaadav – kaebuse menetlemise ajal ei olnud võimalik viidatud internetilehekülge enam avada.

Tiina Jõgeda,
ASN esimehe ülesannetes

Jalus Esilehele Tagasi