Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 319
Registr. kuupäev 5.4.04
Kaebuse osapooled AS Restor Eesti Päevalehe Tallinna-lisa ("Aasta möku jäi ilma terendavatest miljonitest", 31.12.03) kohta
Sisu solvang, maine kahjustamine
ASN lahend 14.10.04 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas AS Restori (peadirektor Arsi Kook) kaebust Eesti Päevalehe Tallinna-lisas avaldatud materjali “Aasta möku jäi ilma terendavatest miljonitest” (31.12.2003) kohta.

Kaebuse järgi on kirjutis ettevõtte head nime teotav, mõnitav ja solvav ettevõtte töötajatele. Ajalehe toimetus ei ole kaebuse esitaja väitel ka avaldatud materjali kohta AS Restorile mingeid selgitusi andnud, kuigi AS Restor seda palus.

Eesti Päevaleht ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Päevaleht on rikkunud head ajakirjandustava.

Ajalehel on küll õigus ja isegi kohustus kriitiliselt jälgida poliitilise ja majandusliku võimu teostamist. Samas on vaadeldaval juhul tegemist pelga sildikleepimisega, mille puhul ei selgu täpselt, mis asjaoludel tiitel “Aasta möku” on omistatud. AS Restori kirjast Eesti Päevalehe vastutavale väljaandjale Aavo Kokale leiame järgmised asjaolud, mis seavad kahtluse alla Restori suhtes antud halvustavad hinnangud: (1) ehituse projektdokumentatsioon oli nõuetekohaselt vormistatud, (2) välja oli antud ehitusluba, (3) ehitusfirma kava vastas maa sihtotstarbele ning firma oli maa erastanud. ASNi hinnangul on toimetus jätnud need asjaolud piisava tähelepanuta.

Ebaselgeks jääb, missuguse protseduuri alusel ajaleht tiitlit omistab. Samuti tuleb pidada sõna “möku” solvavaks madalkeelseks väljendiks, mille kasutamine isegi kriitika ära teeninute suhtes ei ole ajakirjanduslikus materjalis korrektne.

Tiina Jõgeda,
esimehe ülesannetes

Jalus Esilehele Tagasi