Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 317
Registr. kuupäev 13.4.04
Kaebuse osapooled Servette OÜ (esindaja AB Consensus)ajalehe Äripäev (Heidi Vihma "Vaene Fellini!", 09.01.2004) kohta.
Sisu EAEK p.-de 1.4., 1.5., 5.2 rikkumine
ASN lahend Lahend: 6.5.04 Osaliselt tauniv

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Serverette OÜ (vahendab advokaadibüroo Consensus) kaebust ajalehe “Äripäev” nädalalõpulisas “Puhkepäev” ilmunud kirjutise “Vaene Fellini!” (Heidi Vihma, 9.01.2004) kohta.

Kaebuse järgi sisaldab kirjutis asjatundmatuid, halvustavaid ja põhjendamatuid hinnanguid, mis kahjustavad ettevõtja head nime. Kirjutise autor ei ole toiduasjatundja. Kuigi igaühel on võimalik vabalt levitada arvamusi, peab väärtusotsustuse aluseks olema teatud üldine, objektiivne faktiline baas, arvamuse väljaütleja peab lähtuma heast tahtest ja üldisest huvist ning hinnangu vorm ei tohi kalduda teadlikku solvamisse.

“Äripäeva” peatoimetaja Igor Rõtov selgitas kaebuse esitajale, et tegemist on subjektiivse hinnanguga tavakülastaja vaatepunktist. Söögikoha arvustus on ühe inimese hinnang ühel ajahetkel toimunust, nagu näiteks ka kontserdi-, teatri- või muu tegevuse-olukorra hinnang arvustuse kujul. Peatoimetaja ütlusel on maailmas levinud praktika, et söögikohtade arvustamisel ei kasutata professionaali, vaid ajakirjanikku. Peatoimetaja ei leia tekstis negatiivset alatooni ega ironiseerivat stiili.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Äripäev on osaliselt sattunud vastuollu hea ajakirjandustavaga.

ASN ei saa tagantjärgi küll otsustada, kas puravik oli ussitanud, kas esimestes laudades oli külm või kas köögitööline kõndis läbi söögisaali. Samas on tekst esitatud viisil, et selles tõuseb esikohale ajakirjaniku isiklik pahameel. Kõik hinnangud aga ei ole selgelt argumenteeritud ega kontekstualiseeritud ning näivad olevat kantud eelarvamustest.

ASN soovitab väga kriitiliste hinnangute puhul kasutada lisaks teist (asjatundja) arvamust. See aitab tõsta avalikku arvamust kujundava tarbijaajakirjanduse – milleks restorani arvustus kindlasti on – usaldusväärsust ja sõltumatust. Selliste lugude puhul peab arvestama, et levitatav informatsioon ja arvamus mõjutavad tiheda konkurentsi tingimustes tegutsevaid äriettevõtteid ning juhuslikku laadi või subjektiivsusest kantud arvamusavaldus massimeedias, mille kujunemise mehhanism ei ole auditooriumile selge, toob kritiseeritavatele toitlustusasutustele kaasa majanduslikud tagajärjed.

Äripäev pidanuks ka võimaldama Serverette OÜ esindajale vastulause.

Jalus Esilehele Tagasi