Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 316
Registr. kuupäev 22.3.04
Kaebuse osapooled Riina Valmsen Eesti Päevalehe artikli "Ajakirjal Ehituskaar klientide petmise kahtlus" (R.Neudorf, 06.02.2004)
Sisu EAEK p.-de 2.4., 4.1 rikkumine
ASN lahend Lahend: 6.5.04 Tauniv

Avaliku Sõna Nõukogu arutas ajakirja “Ehituskaar” peatoimetaja Riina Valmseni kaebust Eesti Päevalehe kirjutise “Ajakirjal Ehituskaar klientide petmise kahtlus” (Raigo Neudorf, 6. veebruar 2004).

Kaebuse järgi on artiklis avaldatud ebaõiget informatsiooni, mille allikaks on “Ehituskaarest” vallandatud töötaja. Ühepoolse materjali avaldamisega on tekitatud ajakirja väljaandjale kahju. Reklaamitellijatena intervjueeritud firmajuhid ei ole aga kaebuse kohaselt tellinud reklaami “Ehituskaarest”, vaid sama väljaandja teises üllitises “Meie Korteriühistu”.

Eesti Päevaleht ASNile oma seisukohta ei esitanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Päevaleht on rikkunud head ajakirjandustava.

Kirjutise informatsioon tugineb “Ehituskaarest” vallandatud töötaja ütlustel – isikliku huviga allikast, Peter Raamatult. Ajakirjanik ega toimetus ei ole allika väiteid ajakirja peatoimetajalt ega sõltumatust allikast üle kontrollinud. Eesti Päevaleht ei viita ka ühelegi tegelikule reklaamipakkumisele, millest nähtuks, et toimetus on tiraaži tegelikust suuremana näidanud.

Seega ei ole ajakirjanik ega toimetus järginud eetikakoodeksi põhimõtteid, mille kohaselt peab uudismaterjal tuginema tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil (p. 4.1) ning allikate usaldusväärsust peab kontrollima (p 3.5).

Jalus Esilehele Tagasi