Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 314
Registr. kuupäev 22.3.04
Kaebuse osapooled Riina Valmsen ETV saate Pealtnägija (18.02.04) kohta
Sisu EAEK p.-de 1.4., 3.5., 4.11 rikkumine
ASN lahend Lahend: 6.5.04 Tauniv

Avaliku Sõna Nõukogu arutas ajakirja “Ehituskaar” peatoimetaja Riina Valmseni kaebust Eesti Televisiooni saates “Pealtnägija” olnud saatelõigu kohta, mis muu hulgas käsitles ajakirja “Ehituskaar” (Vahur Kersna, 18. veebruar 2004).

Kaebuse järgi on saatelõigus avaldatud ebaõiget informatsiooni väitega, et “Ehituskaar” petab reklaamitellijaid trükiarvu suurendamisega. Selle allikaks on “Ehituskaarest” vallandatud töötaja Peter Raamat. Kaebuse esitaja tutvustas saatelõigu autorile allikaga tööalaselt esinenud probleeme elektronkirjavahetuses enne saate eetrisseminekut. Saatelõigu autor on jätnud tähelepanuta nii need märkused kui ka muud asjaolud. Kaebuse esitaja hinnangul on autor faktide esitamisel manipuleerinud vaatajaga.

Eesti Televisiooni programmidirektor Ainar Ruussaar selgitas ASNile, et saatelõik oli tasakaalustatud – Riina Valmsen sai saates võrdselt eetriaega oma seisukohtade selgitamiseks. Ajakirjanik ei andnud omapoolseid hinnanguid, vaid neid andsid oma nime ja näoga esinedes allikad.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Televisioon on rikkunud head ajakirjandustava.

Ajakirjanik on käsitlenud olulist teemat, kuid pole seda teinud piisavalt igakülgselt. Ebaproportsionaalselt on käsitletud teemat teisejärgulise väikeajakirja kontekstis, kuigi trükiarvuga manipuleerimine on laiem probleem ning puudutab ka suurväljaandeid. Tiraaži ülejääkide hävitamise teema ei puudutanud “Ehituskaart”, kuid kontekstuaalselt oli ka see alateema seostatav selle ajakirjaga. Katteta on ajakirjaniku väide, et ajakiri “supleb reklaamirasvas”.

Saatelõigus kirjeldab “Ehituskaarest” vallandatud töötaja korduvalt, kuidas ajakirja toimetus reklaamitellijaid tiraažinumbri suuremaks valetamisega pettis. Saatelõigu autor ei ole neid väiteid kontrollinud teistest sõltumatutest ja usaldusväärsetest allikatest. Saatelõigu autor möönab saates, et toimetuse käsutuses ei ole ühtegi dokumenti, millest nähtuks, et toimetus on tiraaži tegelikust suuremana näidanud ja sellega vallandatud töötaja juttu kinnitaks. ASN on seisukohal, et ajakirjanik ei ole piisava põhjalikkusega ära kuulanud konflikti süüdistatavat osapoolt – ajakirja “Ehituskaar” peatoimetajat – ning on lubanud eetrisse tõsiseid süüdistusi ilma nende tõesust kontrollimata.

Ka avalik-õigusliku ringhäälingu programmi erapooletuse ja tasakaalustuse põhimõtted (kinnitanud Ringhäälingunõukogu 29.03.2001) näevad ette tasakaalustuse ehk käsitluse mitmekülgsuse printsiibi ning seda mitte lihtsustatult matemaatilisena, vaid nõutav on asjakohane ja piisav tasakaal.

Saate “Pealtnägija” puhul tuleb arvestada, et see Eesti kõige vaadatavam saade on mõjukas avaliku arvamuse kujundaja, mistõttu on hea ajakirjandustava rikkumisest tekkiv kahju eriti suur.

Jalus Esilehele Tagasi