Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 313
Registr. kuupäev 5.1.04
Kaebuse osapooled Tarbijakaitseamet Eesti Ekspressi slogani "Tõde on Ekspressis" kohta
Sisu Peeter Kiviloo pöördumine Tarbijakaitseameti poole seoses Argo Riistani Eesti Ekspressis avaldatud artiklitega
ASN lahend 8.3.04 Seisukoht: vabastav

SEISUKOHT

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Peeter Kiviloo kaebust Tarbijakaitseametile, mille suhtes palus ASNilt arvamust Tarbijakaitseamet. Kaebus puudutas Eesti Ekspressi reklaamloosungit (sloganit) “Tõde on Ekspressis”, mille tõelevastavuses kaebuse esitaja kahtleb, sest ajalehes on ilmunud ka väärinformatsiooni ja võltsinguid (viidates Argo Riistani väljamõeldiste avaldamisele ajakirjandusliku materjali pähe).

ASN leiab, et vaadeldav kaasus on pigem eetika kui õiguse valda kuuluv. Slogani kui imagoloogilise väljundi suhtes on raske rakendada reklaamiseaduse ja isegi ajakirjanduseetika koodeksit. Lingvistiliselt on tegemist sõnastusega, milles “tõde” võib olla nii täis- kui ka osaalus. Viimase puhul on keeleliselt võimalik ka tõlgendus, et “Eesti Ekspressis on muu hulgas ka tõde” (samas võib olla ka väljamõeldist jm).

Filosoofilises mõistes näib ainus kokkulepe tõe suhtes olevat see, et tõde on igaühe jaoks selles, mida ta tõeks peab/usub. Sellest lähtekohast on Eesti Ekspressi slogani puhul tegemist Eesti Ekspressi tõega. ASNi hinnangul vastab loosung selgelt Eesti Ekspressi sisule - nad väljendavad oma arusaamist tõest - ning see on mõnikord ka petlik ja silmakirjalik. ASN möönab, et Eesti Ekspressi slogan on pretensioonikas, kuid seda ei ole siiski põhjust taunida.

Argo Riistani kaasuses avaldas Eesti Ekspress vabanduse, mis on kooskõlas hea tavaga.

prof. Epp Lauk,
ASN aseesimees
esimehe ülesannetes

Jalus Esilehele Tagasi