Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 312
Registr. kuupäev 8.12.03
Kaebuse osapooled Põlva PP pressiesindaja /---/ kaebus internetiportaali Paturegister.ee (Põlva Politseiprefektuuri pressiesindajal olid juures alkoholilõhnad. Kas sattusime peale prefekti lahkumispeole?", 27.11.2003) kohta
Sisu EAEK punktide 4.1., 1.4., 1.5 rikkumine
ASN lahend 5.1.04 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Põlva Politseiprefektuuri esindaja /---/ kaebust internetiportaali paturegister.ee kohta.

Kaebuse kohaselt on paturegister.ee avaldanud 27. novembril 2003 artikli “Põlva Politseiprefektuuri pressiesindajal olid juures alkoholilõhnad. Kas sattusime prefekti lahkumispeole?”, milles esitatakse kontrollimata fakte ja alusetuid süüdistusi Põlva politseiprefektuuri pressiesindaja kohta, kahjustades sellega nii viimase kui ka politseiprefektuuri mainet. Artikli autor süüdistab politseiprefektuuri pressiesindajat tööl alkoholi pruukimises, kuid ei esita selle kohta ühtki tõestust.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et kõnealuse portaali näol on tegu avaliku massikommunikatsiooni kanaliga, mille suhtes kehtivad samasugused teabeavaldamise reeglid kui ajakirjandusegi suhtes: kui avalikult esitatakse faktoloogilist materjali, siis peab see põhinema tõenditega tagatud ja tõestatavatel faktidel. Vaadeldaval juhul paturegister.ee on toiminud avaliku häbipostina, vaevumata ühtki artiklis esitatud süüdistust ja kahtlustust faktidega tõestama. Kui loo autor kahtlustas prefektuuri pressiesindajat alkoholi tarvitamises töö ajal, oleks tal olnud mitu võimalust selle fakti fikseerimiseks (ekspertiisi nõudmine, pressiesindaja ülemuse poole pöördumine). Seda antud juhul ei ole tehtud.

ASN ei ava siinkohal debatti selle üle, kas paturegister.ee on ajakirjandus või mitte. Esitatud materjal oli esitatud faktoloogilisena (kujul, nagu seda teeb ajakirjandus), mistõttu leiab ASN, et avaldatu suhtes tuleb kohaldada sama põhimõtet, mis on sõnastatud ajakirjanduseetika koodeksi punktis 4.1

Tiina Jõgeda.
ASN esimehe ülesannetes

Jalus Esilehele Tagasi