Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 31
Registr. kuupäev 14.4.93
Kaebuse osapooled ASN ja TÜ eetikakomisjon ajalehe Eesti Aeg vastu (17.3.-21.4.93. oletatava KGB agentide nimekirjaga seonduvad kirjutised)
Sisu Paljude inimeste au ja väärikuse riivamine.
ASN lahend 12.5.93 otsus tauniv: tugev süüdistus nõrga allika alusel, materjaliga meelevaldne manipuleerimine (teema jätkuv ekspluateerimine, nimekirja väljavõtteline avaldamine)

ASN arutas 13. mail 1993 professor Juhan Peegli poolt ja omal algatusel tõstatatud küsimust ajakirjanduseetika rikkumisest KGB nimekirja käsitlevate kirjutiste sarjas ajalehes Eesti Aeg.

Nõukogu leidis, et dokumentide avaldamine ei ole iseenesest taunitav, kui materjal pärineks usaldusväärsetest allikatest ja kui seda ei kommenteeritaks. Eesti Aeg võttis niisuguse kommentaariga õigusemõistja funktsiooni, nimetades nimekirja kantuid korduvalt (17., 24. ja 31. märtsi numbrites) KGB agentideks, mida võib käsitleda santaazhina nende isikute suhtes.

Samuti taunib nõukogu teema jätkuvat ekspluateerimist ajalehes ja nimekirja väljajättelist avaldamist, mis vihjab kommertslikele kaalutlustele.

Nõukogu järelepärimisele vastuseks saadetud kirjas peab ASN küüniliseks Eesti Aja väiteid, et "nimekirja avaldamine on andnud tõuke lahendada Eestis KGB probleeme tsiviliseeritult ja seadusandlikul teel" ning et "sellest on tohutult võitnud nimekirjas seisvad inimesed".

ASN leiab, et selline materjaliga meelevaldne manipuleerimine võib tekitada vastuseisu ajakirjandusvabadusele.

Jalus Esilehele Tagasi