Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 309
Registr. kuupäev 17.9.03
Kaebuse osapooled T.B. ajalehe Molodjozh Estonii (L. Semenova "Ukrali rebjonka", 30.08.03; L. Semenova "Nastja vernulas k mame", 03.09.03) kohta
Sisu EAEK punktide 1.2., 1.4., 1.5., 3.5., 4.2., 4.7., 4.9., 4.10 rikkumine
ASN lahend 14.10.03 Lahend: valdavalt vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas T.B. kaebust ajaleht Molodjož Estonii (ME) kohta, milles kaebaja väidab, et ajaleht on avaldanud valefakte ning eksitavat ja moonutatud infot temast ja ta lapsest. Ajaleht ME avaldas ajakirjanik Ljubov Semjonova kolm artiklit (“Ukrali rebjonka” 30.08.2003; “Ištšem Nastju” 01.09.2003 ja “Nastja vernulas k mame” 03.09.2003), milles kirjeldati, kuidas 5-aastase Anastassia B. isa lapse ema teadmata endaga kaasa viis ja et politsei palus üldsuse abi lapse leidmiseks.

T.B. kaebus puudutab kahte neist kolmest artiklist (“Ukrali rebjonka” 30.08. 2003 ja “Nastja vernulas k mame” 03.09. 2003). Kaebaja sõnade kohaselt on ajakirjanik esitanud valefakte lapse hooldusõigusi puudutavates detailides (kohtuvaidlus lapsevanemate vahel seoses taotlustega võtta ära vanemlikud õigused), samuti lapse tervisliku seisundi ja isa vägivaldse käitumise ning enne lapseröövi toimunud sündmuste kohta. Kaebaja esitab oma sõnade tõestuseks ka dokumente.

Molodjož Estonii ja ajakirjanik Ljubov Semjonova andsid ASNi päringule põhjalikud vastused (vastavalt 3.10.2003 ja 29.09.2003). Nii Molodjož Estonii peatoimetaja Ilja Nikiforov kui ajakirjanik Semjonova lükkavad ümber kaebuses esitatud väited, nagu oleks ajaleht rikkunud eetikakoodeksi punkte 4.7. (vanemate vaidlused lapse hooldusõiguse üle) ja 4.9. (eraelu puudutavate faktide avaldamine), p. 1.2. (avalikkuse õigus saada tõest infot), 4.10. (info moonutamine) ja 4.2. (konflikti mõlema osapoole ärakuulamine).

Ajakirjanik on lisanud 16 dokumentide koopiat, mis tema kirjas toodud selgitusi tõendavad. Artikli kirjutamise ja avaldamise ajal oli T.B. politsei poolt tagaotsitav ning ajakirjanikul puudus igasugune võimalus temaga suhelda. Artiklis kasutatud info põhines kehtival kohtuotsusel ning ajakirjanikul polnud põhjust seda kahtluse alla seada. ME vastuses ASNile öeldakse ka: “Politsei pöördumine abi saamiseks üldsuse poole ei ole T.B. eraelu fakt, see on avaliku elu sündmus, seda enam kui lapse otsimist ja temale tagastamist nõudis kehtiv kohtuotsus”.

ASN ei näe antud juhtumil hea ajakirjandustava rikkumist ning nõustub toimetuse ja ajakirjaniku seisukohtadega. Siiski osutab ASN sellele, et ajaleht võinuks vähem detailselt kirjeldada just lapse kohta käivaid seiku (eriti mis puudutab tema tervislikku seisundit ja vanemate vahelist vaidlust hooldusõiguse üle), kaitsmaks lapse privaatsust. Need detailid ei olnud vajalikud lapse leidmiseks avalikkuse abiga.

Otsus: valdavalt vabastav.

Prof. Epp Lauk
ASN ase-esimees esimehe ülesannetes

Jalus Esilehele Tagasi