Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 305
Registr. kuupäev 9.6.03
Kaebuse osapooled Keskkonnainspektor Priit Albri Eestimaa Looduse Fondi internetiportaali "Roheline värav" kohta (uudis 11.04.03)
Sisu Ebaõige ja mainet kahjustava materjali avaldamine
ASN lahend 14.10.03 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas keskkonnainspektor Priit Albri kaebust Eestimaa Looduse Fondi internetiportaalis “Roheline Värav” ilmunud artikli “Keskkonnainspektor: rahvuspargi raiekeeld on ebaseaduslik” (11.04.2003) kohta.

Kaebuse kohaselt on artikliga kahjustatud Priit Albri mainet ning teotatud tema au ja väärikust. Artiklis on kaebaja sõnul kirjutatud temast kui ametnikust halvustavalt ja esitatud talle tõsiseid ametialaseid süüdistusi. Küsimus on Lahemaa Rahvuspargis hea tava ja metsaomanike ning looduskaitsjate vahelise kokkuleppega raiekeelu kohta, mis kehtestatakse lindude pesitsemise ajaks. Albri on kohalikule ajalehele “Sõnumitooja” öelnud, et seadust, mis sellise keelu kehtestaks, pole olemas ja tal pole keskkonnainspektorina seaduslikku alust selle rikkujaid trahvida. “Rohelises Väravas” ilmunud artiklis väidetakse, et keskkonnainspektor Albri ei aita mitte loodust kaitsta, vaid soodustab oma seisukoha avaldamisega looduse laastamist. Eesti Ornitoloogiaühingu projektijuhi Mati Kose kommentaaris seatakse kahtluse alla Albri kompetentsus keskkonna-ametnikuna.

Selgituses ASN-ile möönab “Rohelise Värava” toimetaja Aivar Õepa, et raiekeeluga seoses on tegemist “metsaseaduse ja kaitstavate loodusobjektide seaduse vastuoluga, kus viimane seadus lubab seda keeldu kaitse-eeskirjaga kehtestada, esimene seadus seda aga ei reglementeeri”. Edasi rõhutab ta, et “riigi keskkonnaametniku hr Albri kohalikus ajalehes antud kommentaar nõrgestab selgelt rahvuspargi ja seega riigi mitu aastat kestnud koostööd metsaomanikega metsa kaitsel”.

ASN näeb antud juhtumi puhul probleemi tuuma selles, et “Rohelises Väravas” ilmunud artiklis on mööda mindud tegelikust vastuolude põhjusest – seaduste ebapiisavusest – ja selle asemel konstrueeritakse süüdlast, avaldades negatiivseid hinnanguid keskkonnainspektori pädevusele. Keskkonnainspektori tööalase võimekuse hindamine ei ole aga ornitoloogiaseltsi projektijuhi pädevuses.

ASN taunib seda, et tegeliku probleemi (seaduste vastuolulisuse) tõstatamise ja selle põhjuste ning tagajärgede üle arutlemise asemel on artiklis asutud süüdistama ja ründama ameti-isikut, kes probleemi kohalikus ajalehes sõnastas. Süüdistused aga ei põhine faktidel, vaid kolmandate isikute arvamustel. Seega on “Roheline Värav” rikkunud Eesti ajakirjanduse eetikakoodeksi punkte 1.5. (Ajakirjandus ei tohi kellelegi tekitada põhjendamata kannatusi /---/) ja 3.5. (Toimetus kontrollib, eelkõige kriitilise materjali korral, informatsiooni tõesust ja allikate usaldusväärsust. /---/).

Prof. Epp Lauk
ASN ase-esimees esimehe ülesannetes

Jalus Esilehele Tagasi