Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 302
Registr. kuupäev 6.5.03
Kaebuse osapooled Aldo Kals ettevõtte "Epitar" juhatuse kohta
Sisu tsensuur pimedate ühingu raadiosaadetele
ASN lahend 9.9.03. Lahend: ASN ei käsitle juhtumit ajakirjanduse eetikakoodeksi raamistikus

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Eesti Pimedate Muuseumi ja Tartu Nägemisvaegurite Arenduskeskuse juhataja Aldo Kalsi kaebust Tartu pimedate ettevõtte “Epitar” juhatuse tegevuse kohta seoses ettevõtte siseste raadiosaadete kontrollimisega enne eetrisseminekut. Autori materjalist kärbiti välja lõik, milles esitatakse vihjelisena kahtlus, et pimedatele kuuluva kinnisvaraga on toimunud kahtlasi toiminguid.

Kaebuse kohaselt on “Epitari” juhtkond kehtestanud siseraadio saadetele eeltsensuuri, jättes välja juhtkonna suhtes kriitilisi lõike.

Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu esimees Eva Kirillova vastas ASNi järelepärimisele, et tegemist ei ole raadiosaatega, vaid siseraadio kaudu levitatava infoga oma ettevõtte liikmetele. Ka väitis ta, et Aldo Kalsi kaebus on alusetu, sest välja jäeti ebaoluline ja “pigem eksitav” lõik.

“Epitari” raadiosõlme nõukogu esinaine Jelena Kudrjašova kinnitab oma vastuses ASNi järelepärimisele, et Aldo Kalsi kirjas toodud faktid on tõesti aset leidnud.

ASN asus seisukohale, et käsitletaval juhul ei ole tegemist ajakirjandusega ja ajakirjanduse eetikakoodeksit siin otseselt rakendada ei saa. Ühe asutuse piires levitatavat raadioprogrammi tuleb käsitleda sisekommunikatsioonina, kus peaksid aga toimima kõigile asutusega seotud isikutele eelnevalt ja avalikult teada olevad asutuse kommunikatsioonireeglid. ASNil kujunes esitatud materjalide põhjal mulje, et “Epitaris” ei ole neid reegleid sisse seatud, mistõttu võivad nii kuulajatel kui ka tegijatel tekkida raadiosõlme töö suhtes erinevad ootused ja arusaamad.

Samuti soovitab ASN sedalaadi asutusesisese informatsiooni levitamise puhul – eriti, kui on tegemist kriitikaga – teabe edastajatel kontrollida ja edastada fakte hoolikalt ning esitada kriitika koos seda toetavate argumentidega, mitte oletuste või vihjetena, nagu oli tehtud käesoleval juhul. Levitatava info toimetamise korral, eriti kui materjali kärbitakse, peaks selline väljajätmine olema selgelt põhjendatud ning autorile tuleks soovi korral kärpe põhjust selgitada.

Lahend: ASN ei käsitle juhtumit ajakirjanduse eetikakoodeksi raamistikus.

Prof. Epp Lauk
ASN ase-esimees esimehe ülesannetes

Jalus Esilehele Tagasi