Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 300
Registr. kuupäev 2.5.03
Kaebuse osapooled Allan Alaküla ajalehe Postimees kohta
Sisu Vastulause printsiipide rikkumine, suutmatus avaldada enesekriitilist repliiki
ASN lahend 28.5.03 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Tallinna linnavalitsuse meediaosakonna juhataja Allan Alaküla kaebust Postimehe kohta seoses tema lugejakirja (vastulause) avaldamisega 30. aprillil 2003 oluliste kärbete ja muutustega, milleks autor polnud nõusolekut andnud.

Lugejakiri oli kriitiline vastulause Postimehes (22.04.03) ilmunud kirjutisele “Rollikonflikt Kuku raadios” ja osutab sellele, et Postimees ei anna lugejatele teada, millised osad sellest ajalehest ei ole toimetuse materjal, vaid nn makstud leheküljed ega allu toimetuse eneseregulatsioonile.

Kaebuse kohaselt palus Allan Alaküla toimetust kooskõlastada muutused tema vastulauses enne teksti avaldamist. Toimetus pakkuski omapoolset versiooni, milles oli muudetud nii pealkiri kui ka kirja autori arvates olulisi detaile. Kokkuleppel toimetusega kirjutas Alaküla uue vastulause, mida toimetus taas muutis, kuid selle uue versiooni avaldamisega Alaküla nõustus. Siiski oli toimetus teinud enne avaldamist veel uusi muudatusi, mis jäid autoriga kooskõlastamata. Ilmunud versioonis oli kaebaja sõnul muudetud pealkiri ning moonutatud ka juba kokkulepitud vastulause sisu.

Postimees ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Postimees rikkus head ajakirjandustava, avaldades autoriga kooskõlastamata versiooni lugejakirjast. Eesti ajakirjanduse eetikakoodeksi punkti 4.12. kohaselt ei ole hea muuta välisautori poolt loodud materjali sisu, konteksti ega avaldamisaega autori teadmise ja nõusolekuta.

Võrrelnud Allan Alaküla lugejakirja ja Postimehes ilmunud versiooni, leiab ASN, et Postimees on teinud kõik, et kirjast elimineerida kriitika nii enda kui ka emakontserni Eesti Meedia kohta. Lugejakirja oluline muutmine on õigustatud juhtudel, kui see seisneb kontrollimata info või solvangute eemaldamises, kuid mitte juhtudel, kui see toimub toimetuse või kontserni huvides. Kui toimetused hakkavad neid huvisid silmas pidades kirju valima ja redigeerima, muutuvad lugejakirjad pseudo-vox populi’ks. Et mõjuda ise usaldusväärse kritiseerijana, peab ajaleht taluma ka kriitikat enda suhtes.

Samuti võib käesoleval juhtumil pidada Postimehe käitumist kokkulepete eiramiseks, sest vastulause autorile jäeti näiline mulje, et temaga on tekst kooskõlastatud, kuid samas avaldati hoopis teistsugune versioon tekstist.

Lahend: tauniv.


Prof. Epp Lauk
ASN ase-esimees esimehe ülesannetes

Jalus Esilehele Tagasi