Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 299
Registr. kuupäev 23.4.03
Kaebuse osapooled ASN Postimehes ilmunud Ants Tamme lugejakirja põhjal ETV saate "Pehmed ja Karvased" kohta
Sisu solvav ja ebatsensuurne sisu
ASN lahend 28.5.03 Lahend: otsuseta. Tegemist on valdavalt maitseküsimusega. Samuti on tegu kunstilise, mitte ajakirjandusliku materjaliga.

LAHEND

Kaebus ETV saate “Pehmed ja karvased” kohta (14.4.2003), mille algatas ASN Ants Tamme lugejakirja “Ropendamine pole huumor” põhjal, mis ilmus Postimehes 22. aprillil 2003.

Lugejakirjas juhitakse tähelepanu sellele, et nuku-šõus kasutati ebatsensuurseid väljendeid ja nii solvati inimeste maitset ja moraalitunnet. ETV programmidirektori Ainar Ruussaare vastuses ASNi järelepärimisele rõhutatakse, et tegemist oli tehnilise praagiga, mistõttu ebatsensuursed sõnad jäid helipiiksudega katmata.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et antud juhul ei ole tegemist eetikaküsimuse, vaid maitseküsimusega. Maitselibastused ei tee au ühelegi meediakanalile, kuid neid ei hinnata eetikakoodeksi rangusega. Samuti ei ole vaadeldav materjal ajakirjanduslik materjal, mille suhtes ajakirjanduse eetikakoodeks on kehtestatud.


Prof. Epp Lauk
ASN aseesimees esimehe ülesannetes

Jalus Esilehele Tagasi