Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 297
Registr. kuupäev 6.2.03
Kaebuse osapooled Eesti Ajakirjanike Liit ajalehe Eesti Päevaleht ("Käes on juudileinapäev" - Minu Kroon, 25.01.2003) kohta
Sisu rahvustevahelise vaenu külvamine
ASN lahend 25.3.03 Lahend: valdavalt vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas EALi juhatuse esimehe Allan Alaküla kaebust Eesti Päevalehe rubriigis “Minu Kroon” ilmunud artikli “Käes on juudileinapäev” (25.01.2003) kohta, milles käsitleti juudileinapäeva tähistamist Eestis.

Kaebuse kohaselt süüdistas sellest artiklist lähtudes ajakirjanik Anatoli Kraemer EALi kongressil Eesti Päevalehte rahvustevahelise vaenu külvamises.

Eesti Päevaleht ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu arvates ei ole ajaleht selle meelelahutus- ja naljarubriigis ilmunud artikliga rahvustevahelist vaenu õhutanud. Tekst ei ole sihitud juutide vastu, pigem naeruvääristatakse selles eestlasi.

ASN osutab siiski asjaolule, et lugu balansseerib hea maitse piiril. Kuigi Eesti ajakirjandus- ja seaduspraktikas ei rakendata ‘jumalateotuse’ mõistet, tuleks sensitiivsete teemade ja valdkondade (nt lein, rahvus, religioon, rass, sugu) puhul siiski tõsiselt kaaluda, kuidas ja kas üldse kasutada neid nalja objektina.

Prof. Epp Lauk
aseesimees esimehe ülesannetes

Jalus Esilehele Tagasi