Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 295
Registr. kuupäev 25.2.03
Kaebuse osapooled Eesti Ajakirjanike Liit ajalehe Postimees kohta
Sisu vastulause elementidega lugejakirja avaldamisest keeldumine
ASN lahend 25.3.03 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Eesti Ajakirjanike Liidu kaebust ajalehe Postimees kohta seoses EALi esimehe Allan Alaküla vastulause avaldamata jätmisega.

EAL tegevdirektori Merike Viilupi kirja kohaselt ei avaldanud Postimees Allan Alaküla lugejakirja, milles juhiti tähelepanu faktile, et kajastades ühiskondliku kokkuleppe allakirjutamist 20.02.2003, ei maininud Postimees esimesena mitte Eesti Ajakirjanike Liitu kui esimest allakirjutanut, vaid hoopis konsistooriumi. Kuigi dokumendi allakirjutamine toimus rangelt tähestiku järjekorras, oli Postimehes ilmunud informatsioonis ikkagi esimesel kohal “konsistoorium”. Sellele faktile juhtiski Alaküla oma vastulause elementidega lugejakirjas tähelepanu, väites ühtlasi, et see kinnitab meedia soovimatust kaasa aidata ühiskondliku debati arendamisele. Lugejakirja avaldamata jätmist interpreteeris EAL kui kinnitust, et meedia ei ole võimeline ühiskondlikku debatti vedama.

Kaebajale vastas toimetaja Mai Vöörmann Postimehest (25.02.2003), kes väitis, et toimetusele ja BNSile tulnud informatsioonis oli esimesel kohal “konsistoorium”. Presidendi kantselei ei olnud ka Postimehele mingeid pretensioone esitanud. Seetõttu ei pidanud toimetus vajalikuks korrektiive teha ega ka Alaküla lugejakirja avaldada.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et lugejakirja avaldamine või mitteavaldamine on toimetuse vaba otsus. Allakirjutanute nimekirja täienemist ebaõige osalisega ei ole ASNi arvates põhjust pidada oluliseks faktiveaks ega toimetusele saadetud teksti vastulauseks ajakirjanduse eetikakoodeksi tähenduses.

Küll aga peab ASN ebakorrektseks toimetaja käitumist: ta ei vastanud kirja saatjale, kas ja millal tema kiri ilmub. Alles teise pärimise järel sai Alaküla äraütleva vastuse.

Prof. Epp Lauk
aseesimees esimehe ülesannetes

Jalus Esilehele Tagasi