Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 291
Registr. kuupäev 30.12.02
Kaebuse osapooled Riigikogu liikmed Viktor Andrejev, Jevgeni Tomberg ja Valentina Võssotskaja ajalehe Eesti Päevaleht (reklaam 07.12.2002 EPL-s) kohta
Sisu rahvusliku vaenu õhutamine, solvang ("tibla")
ASN lahend 4.2.03 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Riigikogu liikmete Viktor Andrejevi, Jevgeni Tombergi ja Valentina Võssotskaja kaebust Eesti Päevalehes (2.12.2002) ilmunud reklaami “Ei loe Päevalehte? Järelikult tibla” kohta.

Kaebajate sõnul on väljend “tibla” juurdunud eestlaste kõnepruugis kui vene rahvust kõige rängemalt halvustav ja solvav väljend ning peavad seda rahvuslikku vaenu õhutavaks reklaamiks.

Eesti Päevaleht ASNile oma seisukohta ei avaldanud. Avalikkuse ees on asjaosalised (näiteks Andrus Kivirähk, kelle loomingust on väljend hilisajal taas aktiivsemalt käibesse tulnud) selgitanud, et “tibla” all peetakse eeskätt silmas koloniste ja küüditajaid.

Avaliku Sõna Nõukogu möönab oma seisukohas, et väljend “tibla” on tõesti käibiv eeskätt homo soveticuse (nõukogude inimese) tähenduses, kelle käitumist iseloomustavad harimatus, kultuuritus, juurtetus, imperialistlik maailmavaade.

Konkreetses reklaamis on aga lisatud tekst “Ole õige eestlane (ASNi esiletõste) ja loe kindlasti!”, milles luuakse vastandus rahvuse tasandil. Sellisesse konteksti asetatuna defineerib “tibla” tõesti ‘eestlase’ kui rahvuse vastandina muule rahvusele, mis saab käesoleval juhul kontekstuaalselt olla eeskätt venelane (või laiemalt idaslaavlane).

Avalik kommunikatsioon, s.h. reklaam ei tohi kedagi solvata. Ajakirjanduseetika koodeks (p.4.3) rõhutab, et rahvust, rassi ega religiooni ei sobi põhjusetult rõhutada. Ammugi siis mitte alavääristada.

Seetõttu leiab Avaliku Sõna Nõukogu, vaadeldav reklaam on vastuolus hea tavaga.


Prof. Epp Lauk
aseesimees
esimehe ülesannetes

Jalus Esilehele Tagasi