Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 288
Registr. kuupäev 2.12.02
Kaebuse osapooled Evelin Mikomägi ajalehe Kesknädal nr: 47 (314), (27.11.2002) kohta
Sisu EAEK punktide 1.2, 1.4, 1.5, 3.5, 4.1.
rikkumine
ASN lahend 4.2.03 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas endise missi Evelyn Mikomägi kaebust ajalehe Kesknädal kohta.

Kaebaja sõnul ilmus Kesknädala “Sahinate” rubriigis (Kesknädal nr. 47, 27.11.2002) vihje tema ja Mõõdukate esimehe Toomas-Hendrik Ilvese võimalike lähedaste suhete kohta. Muu hulgas kirjeldati teda koos Ilvesega jalutamas Vahemere-äärses kuurordis. Tema kohtumine Ilvesega aga ei ole juba seepärast võimalik, et ta elab juba mitmendat aastat koos elukaaslasega Rootsis. Kesknädalas ilmunud vihje olevat põhjustanud kuulujutte ja kaebajale isiklikke ebameeldivusi.

Kesknädal ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Kesknädal on rikkunud head ajakirjandustava.

ASNi hinnangul on Kesknädal avaldanud kontrollimata informatsiooni, sest pole esitanud ühtegi tõendit, et Evelyn Mikomägi koos Toomas-Hendrik Ilvesega Vahemere ääres viibis, või kui Ilves seal viibis, siis et temaga koos oli just kaebuse esitaja. Sellega on ajaleht rikkunud Eesti ajakirjanduseetika koodeksi p.4.1., mille kohaselt uudismaterjal peab põhinema tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil.

Ühtlasi on rikutud ka ajakirjanduseetika koodeksi p. 1.5, mis ütleb, et ajakirjandus ei tohi tekitada kellelegi põhjendamatuid kannatusi, kui pole veendunud, et avalikkusel on vaja seda informatsiooni teada.

Rubriigimääratlus “Sahinad”, milles väidetavalt avaldatakse kuulujutte, ei anna ajakirjandusväljaandele õigustust avaldada ebatõest informatsiooni, mis põhjustab põhjendamatuid kannatusi.

Jalus Esilehele Tagasi