Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 283
Registr. kuupäev 2.9.02
Kaebuse osapooled Estover Kaubanduse AS Äripäeva ("Ettevõtted hoiavad võõra vöötkoodi abil kokku", 28.8.2002) kohta.
Sisu EAEK p-de 1.4., 3.5., 4.1., 4.10., 4.11 rikkumine
ASN lahend 11.09.02 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Estover Kaubanduse ASi (esindaja Ago Teder) kaebust Äripäeva kirjutise “Ettevõtted hoiavad võõra vöötkoodi abil kokku” (Anne Oja, 28.08.2002) kohta.

Kaebuse järgi on artiklis esitatud eksitavaid andmeid, fotoallkirjas seostatud kaebuse esitanud isikut pettustega ning vääralt tsiteerides asetanud intervjuu käigus öeldu valesse konteksti.

Äripäev ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et kõnealune kirjutis ei ole kooskõlas hea ajakirjandustavaga.

Artikli pealkirjas ja juhtlauses on esitatud tugevad väited, mida hilisem tekst ei toeta ega kinnita.

Estover Kaubanduse ASi nimetamine artiklis tundub põhjendamatu, sest vaatluse all olevad tooted pakendas ja varustas vöötkoodiga firma Packetline. ASN nõustub ka kaebuse esitaja pretensiooniga selles osas, et Ago Tederit on ebakorrektselt tsiteeritud. Artiklis seisab: “Teder ütles, et Estover-Kaubandusel võis olla soov liikmemaksult kokku hoida…” Teder väidab, et ta ütles seda Packetline’i kohta. ASNi hinnangul on väheusutav, et firma juht ütleb enda firma kohta “võis olla”.

Foto ja infograafika kohta ASN seisukohta ei kujundanud, sest kaebuse esitaja jättis ASNile esitamata artikli trükiversiooni.

Urmas Loit,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi