Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 282
Registr. kuupäev 26.8.02
Kaebuse osapooled Estover Kaubanduse AS Äripäeva (Anne Oja "Juustutootjad keelduvad koostööst Estoveriga", 29.07.02) kohta.
Sisu eksitav info, maine kahjustamine
EAEK p.-de 1.4., 3.5., 4.1., 4.11 rikkumine
ASN lahend 11.09.02 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Estover Kaubanduse ASi (esindaja Ago Teder) kaebust Äripäeva kirjutise “Juustutootjad keelduvad koostööst Estoveriga” (Anne Oja, 29.07.2002) kohta.

Kaebuse järgi on artiklis esitatud tõele mittevastavaid ja tõendamata andmeid, mis teotavad kaebuse esitaja au ja väärikust.

Äripäev ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et kõnealune kirjutis ei ole kooskõlas hea ajakirjandustavaga.

Kirjutise pealkirjas, juhtlauses, samuti esikülje viiteartiklis “Juustuvõltsijat ähvardab boikott” on esitatud tugevasisulisi väiteid ja hinnanguid. Ajaleht tugineb eeskätt asjast huvitatud allikate oletustele. Ajakirjanik on kirjutisse koondanud väga suure hulga fakte, mis aga enamikus puudutavad kõnealust teemat kaudselt ning millest ükski ei tõenda otseselt ja selgelt peakirjades, sisuviites ja juhtlauses esitavaid väiteid.

Avaliku Sõna Nõukogul ei ole protsessuaalseid vahendeid faktide kontrollimiseks ja väljaselgitamiseks. Küll aga nähtub Äripäeva kirjutisest, et ajakirjanik ei ole teinud piisavalt uurimistööd, et esitatavaid tõsiseid süüdistusi – nagu oleks kaebuse esitaja seadusi rikkunud – tõendada. Kirjutise objektiivsust ei taga ka see, kui asjast huvitatud allikad omavahel vaidlevad.

Urmas Loit,
esimees

Jalus Esilehele Tagasi