Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 278
Registr. kuupäev 25.6.02
Kaebuse osapooled K.P. ajakirja "Elukiri" (V.Kiiver "Ühe abielu varemetel"; nr. 3, 2002) kohta.
Sisu ühekülgne info, laim, kontrollimata faktid, põhjendamata kannatuste tekitamine.
ASN lahend 31.07.02 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas K.P. kaebust ajakirja “Elukiri” kirjutise “Ühe abielu varemetel” (Valdek Kiiver, nr 3/2002) kohta.

Kaebuse järgi on kirjutises avaldatud delikaatseid isikuandmeid ning solvatud kaebuse esitaja eneseväärikust. Loo autor on kaebuse esitaja endise abikaasa kunagine koolivend, mistõttu on kirjutis erapoolik. Kaebuse esitaja tunnistaja toimetusele saadetud vastulause aga ilmus “Elukirjas” pika viivituse järel ja kärbitult.

“Elukirja” peatoimetaja Helle Raidla selgitas ASNile, et artikkel on tasakaalus – ära on kuulatud kõik osapooled. Nii K.P. kui ka tema eksabikaasa olid loo ilmumisega nõus (lastes ennast sealhulgas pildistada). K.P. nimi artiklis on tema soovil muudetud. Andmed enda kohta avaldas K.P. ajakirjanikule ise. Tunnistaja vastulause ilmus viivitusega tulenevalt ilmumistsüklist. Peatoimetaja leiab, et ka kärbitud kujul täitis vastulause siiski oma eesmärgi.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et “Elukiri” ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Kirjutise ettevalmistamisel on ära kuulatud mõlemad perekonnadraama osapooled, lisaks ka erinevaid kõrvalseisjate arvamusi. Mõlemad eksabikaasad on olnud nõus loo avaldamisega, lisaks lubanud ennast pildistada ning andnud kasutada fotosid erakogust. K.P. on oma visiooni peredraamast esitanud varem kahel korral SL Õhtulehes. Eraelulisi andmeid on K.P. avaldanud ise nii “Elukirjale” kui ka SL Õhtulehele.

Käesoleval juhul tundub kaebuse esitajat häirivat see, et avaldatud on ka vastaspoole väited. Kaebuses ei ole näidatud ühtegi faktiväidet, mida kaebaja peab tegelikkusele mittevastavaks. Seetõttu peab ASN põhjendamatuks süüdistust, nagu poleks kirjutises kontrollitud oluliste faktide õigsust.

ASN näeb käesoleva kirjutise puhul probleemi selles, et tagantjärgi ei ole enam täpselt kindlaks tehtav, milles ajakirjanik ja allikad enne loo ilmumist kokku leppisid. Eesti ajakirjanduseetika koodeksi järgi peab ajakirjanik selgitama meediaga suhtlemisel kogenematutele inimestele räägitu (s.h. andmete avaldamise) võimalikke tagajärgi. Ilmselt läbimõtlemata näib toimetuse lubadus muuta artiklis K.P nimi, kui ta samas on identifitseeritav suure fotoga.

ASN on seisukohal, et meediat ei sobi kasutada inimestevaheliste eraeluliste konfliktide klaarimiseks. Toimetusel võib tekkida probleeme esitatavate faktiväidete õigsuse ja tasakaalu tagamisega – osapooled kirjeldavad erinevaid episoode jne. Seetõttu leiab ASN, et ajakirjanikud ja toimetused peaksid tõsiselt kaaluma seesuguste eraeluliste konfliktide uudisväärtust.

Urmas Loit
esimees

Jalus Esilehele Tagasi