Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 276
Registr. kuupäev 16.4.02
Kaebuse osapooled J.K. ajakirja "Kultuur ja Elu" (nr. 1 (467); 2002 M.-M.Koppel "Arhitektiks jäämine maksis elu") kohta.
Sisu laim, kontrollimata faktid, moraalse kahju tekitamine
ASN lahend 26.06.02 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas J.K. kaebust ajakirja Kultuur ja Elu kirjutise “Arhitektiks jäämine maksis elu” (Margit-Marian Koppel, nr 1 (467) 2002).

Kaebuse esitaja väitel teda artikliks laimatud väitega, nagu oleks tema, Reet Kartušini abikaasa, töötanud KGBs. See väide ei vasta kaebuse järgi tõele.

Ajakiri Kultuur ja Elu selgitas ASNile kolmel leheküljel, millele tugineb nende väide artikli põhitegelase Reet Kartušini abikaasa seotusest KGBga. Selgituse kohaselt ei ole artiklis väidetud, et tegu oli just J.K.-ga. “Inimesel võis olla mitu abikaasat,” on kirjas selgituses.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et ajakiri “Kultuur ja Elu” on rikkunud head ajakirjandustava.

Esitatud faktoloogia põhjal järeldab ASN, et ajakirjal võivad olla piisavad andmed Reet Kartušini seotuse kohta artiklis kirjeldatud sündmustega. Samas aga puudub ASNi hinnangul ajakirja toimetusel tõenditega tagatud faktiline informatsioon selle kohta, et Reet Kartušini abikaasa, see tähendab. J.K., oleks töötanud KGBs. Esitatud tõendid on kaudsed ega ole piisavad, esitamaks kõnealust väidet, millel on Eesti ühiskonnas äärmiselt tõsise süüdistuse kaal. Samuti on J.K.-le sisuliselt esitatud artikli kontekstis kaudne süüdistus Arpad Andrelleri vangistamisele kaasa aitamises. Samas ei ole toimetus kontrollinud isegi seda, millal Reet Kartušin abiellus J.K.-ga.Urmas Loit
esimees

Jalus Esilehele Tagasi