Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 275
Registr. kuupäev 13.3.02
Kaebuse osapooled Tiiu Kiil ajalehe Äripäev (I.Tähismaa "Saaremaal algas Kiili-jaht", 12.02.2002) vastu.
Sisu ebaviisakas käitumine (s.h. joobes olek), lugeja eksitamine, väär tsiteerimine.
ASN lahend 26.06.02 Lahend: loata eravaldusse tungimine on politsei pädevuses

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Tiiu Kiili kaebust Äripäeva kirjutise “Saaremaal algas Kiili-jaht” (Inno Tähismaa, 12.02.2002) ja selle ettevalmistamisega seotud asjaolude kohta.

Kaebuse järgi sisenes purjus ajakirjanik kaebuse esitaja eluruumi ning esitas seal viibinud inimestele solvavaid remarke. Samuti märgib kaebuse esitaja, et teda on mitmes aspektis valesti tsiteeritud.

Äripäev ega ajakirjanik ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et tsitaatide ebatäpsused ei ole kirjutise kontekstis kuigi märkimisväärsed.

Kodurahu häiriva käitumise suhtes puuduvad aga Avaliku Sõna Nõukogul menetluslikud võimalused asjaolude väljaselgitamiseks. Samuti ei ole ASNi pädevuses tuvastada ajakirjaniku joovet.

ASN juhib vaid avalikkuse tähelepanu asjaolule, et ühelgi eraisikul ei ole kohustust ajakirjanikku oma eluruumi lubada ega temaga suhelda. Sellest tuleb kohe ja selgelt ajakirjanikule teada anda. Ajakirjanikul ei ole mingit eriõigust tungida eravaldusse ega nõuda selgitusi eraisikutelt.

Eravaldusse ebaseaduslik tungimine on aga õigusrikkumine, mille puhul tuleb pöörduda politseisse.

Urmas Loit
esimees

Jalus Esilehele Tagasi