Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 273
Registr. kuupäev 13.3.02
Kaebuse osapooled Kuressaare vallavolikogu liikmed Varje Haavel ja Hannes Haavel ajalehe Äripäev (I.Tähismaa "Saaremaal algas Kiili-jaht", 12.02.2002) vastu.
Sisu eravaldusesse tungimine, ebaviisakas käitumine (s.h. joobes olek), lugeja eksitamine, väär tsiteerimine.
ASN lahend 26.06.02 Lahend: loata eravaldusse tungimine on politsei pädevuses

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Varje ja Hannes Haaveli kaebust Äripäeva kirjutise “Saaremaal algas Kiili-jaht” (Inno Tähismaa, 12.02.2002) ja selle ettevalmistamisega seotud asjaolude kohta.

Kaebuse järgi tungis purjus ajakirjanik kaebuse esitajate juuresolekul Albert Kiili eluruumi. Samuti märgivad kaebuse esitajad, et kirjutises on mitu üksikasja esitatud vääralt.

Äripäev ega ajakirjanik ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et kaebuses märgitud detailid ei ole kirjutise kontekstis määravad ning nende kontrollimiseks puudub ASNil võimalus. Samuti ei ole ASNi pädevuses tuvastada ajakirjaniku joovet.

Kodurahu häiriva käitumise suhtes puuduvad aga Avaliku Sõna Nõukogul menetluslikud võimalused asjaolude väljaselgitamiseks. ASN juhib vaid avalikkuse tähelepanu asjaolule, et ühelgi eraisikul ei ole kohustust ajakirjanikku oma eluruumi lubada ega temaga suhelda. Sellest tuleb kohe ja selgelt ajakirjanikule teada anda. Ajakirjanikul ei ole mingit eriõigust tungida eravaldusse ega nõuda selgitusi eraisikutelt.

Eravaldusse ebaseaduslik tungimine on aga õigusrikkumine, mille puhul tuleb pöörduda politseisse.

Urmas Loit
esimees

Jalus Esilehele Tagasi