Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 272
Registr. kuupäev 5.3.02
Kaebuse osapooled Mai Treial (esindaja vandeadvokaat Erik Entsik) ajalehe Eesti Ekspress (27.09.01 P.Erelt "Zombide tagasitulek" ja 07.02.02 "Meie parimad. Eesti Ekspress tuletab meelde, kellele president Arnold Rüütel ordeneid jagab") vastu
Sisu EAEK p.-de 1.2., 1.4., 1.5., 4.2., 4.9., 5.1 rikkumine
ASN lahend 29.05.02 Lahend: tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Mai Treiali kaebust ajalehe Eesti Ekspress kirjutiste “Zombide tagasitulek” (Pekka Erelt, 27.09.2001) ja "Meie parimad" (7.02.2002) kohta. Kaebuse esitas vandeadvokaat Eerik Entsik (advokaadibüroo Aivar Pilv).

Kaebuse kohaselt on kirjutistes esitatud halvustava sisuga tõendamata süüdistusi, millega tekitatakse negatiivne hoiak kaebuse esitajasse. Samuti leiab kaebuse esitaja, et rikutud on tema eraelu puutumatust, kusjuures on esitatud väiteid, mis on ebatäpsed või ei vasta tõele. Kaebuse esitaja arvates ei ole kirjutiste avaldamisega taotletud ausa ja tõese informatsiooni edastamist avalikkusele, vaid kaebuse esitaja au, väärikuse, hea nime, maine ja inimväärkuse alandamine.

Ajaleht Eesti Ekspress ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et Eesti Ekspress on rikkunud head ajakirjandustava.

ASNi seisukohalt on üldjuhul õigustatud ajakirjanduse tavalisest suurem tähelepanu ja kriitika avaliku elu tegelase tegevuse, sealhulgas eraelu suhtes. Avalikkuse jaoks võib olla oluline, milline on Perede ja Pensionäride Erakonna juhi enda pereelu partei poliitika kontekstis.

Käesoleval juhul on aga vorm, kuidas informatsiooni käsitletakse, vastuolus hea tavaga. Kaebuse esitaja on asjakohaselt viidanud Euroopa Inimõiguste kohtu praktikale – kaasustele Lingens vs. Austria ja Tammer vs. Estonia – milles on rõhutatud, et sõnavabaduse teostamisel ei tohi poliitiline vaidlus muutuda isiklikuks solvanguks, samuti et solvavate väljendite (Zombi) kasutamine ei ole kriitilise suhtumise esitamiseks vältimatult vajalik.

Käesoleval juhul jääb arusaamatuks, millist avalikkuse huvi teenib Mai Treiali suhtes esitatav põlastav hoiak. Hinnangulisena ja ebakorrektselt on esitatud ka faktiväited, et Mai Treial “võrgutas koolipõlvearmastuse, kes jättis pärast pealekäimist lapsed maha ja kolis Mai juurde elama”.

Urmas Loit
esimees

Jalus Esilehele Tagasi