Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 271
Registr. kuupäev 5.3.02
Kaebuse osapooled Anna Mjazina ajalehe "Põhjarannik" (A.Soolep "Narkoäri - seitse inimest kohtu all", 11.12.01) vastu
Sisu kohtualuse identifitseerimine enne kohtuotsust, valesüüdistuse esitamine
ASN lahend 26.06.02 Lahend: vabastav

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Anna Mjazina kaebust ajalehe Põhjarannik kirjutise “Narkoäri – seitse inimest kohtu all” (Argo Soolep, 11.12.2001) kohta.

Kaebuse järgi on politsei rikkunud tema suhtes uurimistoiminguid toime pannes seadust ning konfiskeerinud ebaseaduslikult piimanõud. Ajaleht Põhjarannik aga avaldas kirjutise, milles esitati kaebuse esitajale süüdistus uimastite müügis, kusjuures ta on identifitseeritud fotoga ning nime- ja elukohtapidi. Kaebuse kohaselt andis ajaleht Põhjarannik foto edasi ka ajalehele Estonia, mille ajakirjanik keeldus kaebuse esitajaga rääkimast.

Ajaleht Põhjarannik ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus seisukohale, et ajaleht Põhjarannik ei ole rikkunud head ajakirjandustava.

Ajakirjanik on artiklis kirjeldanud avalikku kohtuprotsessi, millel on seitsmele inimesele, s.h. Anna Mjazinale esitatud ametlik süüdistus. ASN ei näe käesoleval juhul avalikul kohtuprotsessil süüdistatavate identifitseerimises vastuolu hea tavaga. Lisaks on ajaleht 14. detsembril avaldanud esileheküljel täpsustuse, milles on parandatud pealkirjas ja pildiallkirjas esinev ebatäpsus ning vabandatud. Toimetus on ka protsessi jälginud lõpuni ning ajalehe lugeja sai 20. märtsil 2002 teada, et Anna Mjazina mõisteti õigeks.

Ajalehe Estonia seotust kõnealuse juhtumiga ei ole võimalik kaebuse põhjal välja selgitada, mistõttu selle kohta ei saa ASN hinnangut anda. Samuti ei ole ASNi pädevuses anda hinnangut politsei tegevusele.

Urmas Loit
esimees

Jalus Esilehele Tagasi