Päis
MIS ON ASN? | ASN LIIKMED | STATISTIKA | PARASJAGU MENETLUSES | ASN LAHENDID | EETIKAKOODEKS | KUIDAS ESITADA KAEBUST? | FOORUM | MEEDIAKRIITIKA | IN ENGLISH | PO-RUSSKI Trüki

ASN lahendid

Nr. 268
Registr. kuupäev 28.12.01
Kaebuse osapooled EKLE juhataja Taivo-Ahti Adamson Postimees/Foorumi kohta:
1. Kertu Ruus "Eesti usub kolmanda sektori müüte", 30.11.01;
2. juhtkiri "Ekspertkomisjon, see olen mina", 30.11.01;
3. Foorumi enesemääratlus
Sisu 1. laim, valeinfo, EAEK p. 1.4.
2. maine kahjustamine, erakirjavahetuse avalikustamine
3. tasuliste erilehekülgede (Foorum) vastavalt mittemarkeerimine
ASN lahend 26.06.02 Lahend:
1. vabastav
2. tegemist on õigusvaidlusega
3. osaliselt tauniv

LAHEND

Avaliku Sõna Nõukogu arutas Eesti Kodanikuühenduste Liitude Esinduskogu (EKLE) juhataja Taivo-Ahti Adamsoni kaebusi Postimehe vahel ilmuva ajalehe Foorum kohta. Kaebused puudutavad Foorumi numbrit 30. novembrist 2001 (toimetaja Kertu Ruus).

1. kaebuse kohaselt Foorum on Balti-Ameerika Partnerlusprogrammi (BAPP) rahastatud väljaanne ning see kajastab eeskätt BAPPi toetatavaid üritusi ning rahastaja huvidega kooskõlas olevat informatsiooni, samas kui EKLE kohta avaldatakse põhjendamatult negatiivset informatsiooni. Kaebuse esitaja hinnangul ei ole tegemist vaba ajakirjandusega, vaid makstud reklaamiväljaandega, millest tuleks lugejale ka vastavalt teada anda.

2. kaebuse kohaselt on juhtkirjas “Ekspertkomisjon, see olen mina” on eksitud faktide esitamisel ning avalikustatud kahe organisatsiooni (EKLE ja Avatud Eesti Fondi) vaheline erakirjavahetus.

3. kaebuse kohaselt on artiklis “Eesti usub kolmanda sektori müüte” peaminister Mart Laarile omistatud väide, mis on EKLE suhtes laimav ning mida peaminister kodulehekülje www.peaminister.ee kohaselt artiklis viidataval üritusel öelnud ei ole.

Postimees ega Foorum ASNile oma seisukohta ei avaldanud.

Avaliku Sõna Nõukogu asus käesolevas kaasuses järgmistele seisukohtadele.

1. Foorumi päises on viidatud asjaolule, et väljaanne ilmub BAPPi toel. Sellega on minimaalselt täidetud reegel, et avaldatava materjali sponsori isik on auditooriumile teatavaks tehtud. Samas nõustub ASN kaebuse esitajaga, et Foorumi määratlus – kodanikuühiskonna häälekandja – on mõnevõrra pretensioonikas: kogu kodanikuühiskonna nimel kõnelemine vajab konsensust, mida kahe disputeeriva ja kolmanda sektori esindamisele pretendeeriva organisatsiooni olemasolu tingimustes selgelt ei ole. Samuti on Foorumi kujunduslikud elemendid (s.h. autorite e-posti aadressid) ja layout identne Postimehe kujundusega, mistõttu tavalise tähelepanu juures ei ole Foorum suhtekorraldusmaterjalina Postimehe ajakirjanduslikust tekstist piisavalt selgelt eristav ning see võib olla lugejale eksitav. Selles mõttes ei ole Foorumi määratlus ja vorm täielikult kooskõlas ajakirjanduseetika koodeksi punktiga 6.1. Kas Foorum on klassifitseeritav reklaamina ning kas sellest johtuvalt võib selles olla vastuolusid reklaamiseadusega, ei kuulu ASNi pädevusse.

2. Erakirjavahetuse avaldamine on ASNi hinnangul õigusvaidlus, mis ei kuulu ASNi pädevusse. Kirjavahetuse olemuse ja asjaolude hindamiseks puudub ASNil võimalus.

3. Vaidlusalune tekstilõik, millega väidetavalt omistatakse peaministrile EKLE vastu suunatud laimav seisukoht, ei ole ASNi hinnangul esitatud tsitaadina ning on pigem käsitletav reporteri tõlgenduse ja täpsustusena. Selles osas ei ole Foorum rikkunud head ajakirjandustava.

Tekstides toodud faktide õigsuse kontrollimine ei ole ASNi võimuses.

Urmas Loit
esimees

Jalus Esilehele Tagasi